top of page
  • Writer's pictureLadda Kongdach

02 : BTF2017 How to buy Online Ticket ขั้นตอนการซื้อบัตรจากระบบออนไลน์

ระบบการชำระเงินออนไลน์ในเวบนี้ จะชำระได้สองช่องทางคือ ทางPay Pal และชำระด้วยบัตรเครดิต แต่เนื่องด้วยระบบการชำระเงินจะไม่ปรากฏคำสั่งการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้ จนกว่าจะถึงขั้นตอนท้ายๆ หลายๆท่านจึงยกเลิกการสั่งซื้อไป เพราะเข้าไม่ถึงช่องทางการชำระเงิน

วันนี้ทางแอดมินเลยจัดทำวิธีการสั่งซื้อบัตรออนไลน์ มาให้ทุกท่านได้ศึกษากันค่ะ

วิธีการซื้อบัตรออนไลน์ทางหน้าคอมพิวเตอร์

1 เลือกเรื่องที่ต้องการซื้อ

2.เลือกวันเวลาที่ต้องการซื้อ

3 เลือกจำนวนที่ต้องการ และ กด ADD TO CART

4 เชคความถูกต้อง และ กดPAY PAL

5 จะเห็นจำนวนที่ต้องจ่ายจริง และ กรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบการซื้อ

6 รีเชคความถูกต้องอีกครั้ง พร้อมคำแนะนำต่างๆก่อนจะกด Continue

7 กด i agree และ Continue to PAYPAL

8 เลือกวิธีการจ่าย ด้วยระบบต่างๆ เช่น VISA MASTER CARD หรือ PAYPAL (ยก

เว้นบัตรเดบิต)

9 เก็บหลักฐานการซื้อบัตรซึ่งจะส่งยืนยันกลับไปทางอีเมลล์ ไว้ เพื่อนำมาแลกบัตรที่หน้าโรงละครก่อนการแสดงเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

วิธีการซื้อบัตรออนไลน์ทางหน้ามือถือ

ส่วนการซื้อบัตรผ่านมือถือ คำสั่งซื้อจะคล้ายๆกัน

เหตุที่คำส่ังซื้อไม่สมบูรณ์เพราะผู้ซื้อทำการยกเลิกการสั่งซื้อกลางคัน หรือเลือก Offline Payment เพราะหาช่องทางที่จะชำระด้วยบัตรเครดิตไม่เจอ

เพราะในระบบจะโชว์แต่คำสั่งซื้อด้วยการชำเงินผ่าน PAYPAL โปรดจงมั่นใจที่จะกด PAYPAL ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะขึ้นให้เลือกบัตรเครดิต

ให้ดูจากลำดับตามรูปจะเข้าใจการเข้าถึงช่องทางการชำระเงินผ่านมือถือได้ง่ายขึ้นค่ะ

243 views0 comments
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page