top of page
381013736_10167642741885618_2739434848357658743_n.jpg

แสงสัจจา  

Genre: 
ละครร้องแบบไทยสร้างใหม่

Ticket: 

350.-

ละครร้องแบบไทยสร้างใหม่ เสนอเรื่องราวเสี้ยวหนึ่งในชีวิตของ อ.สุลักษณ ศิวลักษณ์ โดยเนื้อหาละครจะจับช่วงเวลาในวัยหนุ่มที่อาจารย์มีความเข้าใจผิดกับ นายปรีดี พนมยงค์ และได้เขียนบทความใส่ร้ายโจมตีนายปรีดีอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากเหตุการณ์สวรรคตของ ร.8 ในปี พ.ศ.2498 จนถึงช่วงเวลาของการค้นพบความจริงในปีพ.ศ.2523
 

บทละครจะสะท้อนความกล้าหาญในการยอมรับความผิดพลาดของตนที่เกิดจากการรับรู้และเข้าใจข้อมูลผิดๆซึ่งขัดกับสัจจะที่ตนยึดถือ และยอมขอขมาต่อผู้เสียหายในที่สาธารณะ อันเป็นคุณลักษณะที่ผู้เจริญแล้วควรจะมี โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถืออำนาจในสังคมวันนี้

Director:

ประดิษฐ ประสาททอง

Cast:

เกรียงไกร ฟูเกษม
ประดิษฐ ประสาททอง
คานธี วสุวิชยกิจ
ธันยธร จันเสถียร
ภูริวัฑ ไตรสุวรรณ
อาธิตญา เสาสมภพ

นักร้อง:

นย บุญทัศนกุล
พิชญา ดังศิริแสงทอง
ธนารัฐ ชมพูวณิชกุล
สุพิชฌาย์ ขัตติยะมาน

สร้างสรรค์ดนตรี:

โสภณัฐ ฤกษ์สมุทร
คานธี วสุวิชยกิจ

Time:

November 4-5 , 2023

17.30 - 18.30

November 11-12 , 2023

19.00 - 20.00 

Duration:

60 Minutes     
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page