top of page
393233803_785573750038536_4374262156591114664_n.jpg

เต้นกับลุง

Space:
Sundown

Genre:  
ละครพูด 

Ticket: 

สัปดาห์แรก 380 บาท
สัปดาห์ที่สอง 400 บาท
สัปดาห์ที่สาม 420 บาท

การสรรสร้างของสิ่งเหนือธรรมชาติร่วมกับ AI บังเกิดเป็นเหตุการณ์ย่อยนับครั้งไม่ถ้วน เล่าผ่าน “สองลุง” ที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวละครต่างๆ ในหลายๆบทบาทสมมติ แถมยังทั้งร้องทั้งเต้นไม่หยุด ชะตากรรมของสองลุง ลื่นไหลไปตามทำนองของเพลง เงื่อนไขต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นโดยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ การเดินทางแบบหยุดอยู่กับที่ของพวกเขานั้น ดูๆไปก็คล้ายบทละคร

Director:

เชษฐพัทธ์ เขื่อนแก้ว

Cast:

ณพิม สิงห์โตโรจน์
ดลฤดี จำรัสฉาย
ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช

และ ปาโมช แสงศร

 

Team:

Producer - ดลฤดี จำรัสฉาย
Play Writer - วสันต์ มหาเกียรติคุณ
Art Director - สุรชัย เพชรแสงโรจน์
Sound Designer - นพรุจ สัจวรรณ

Time:

7-9, 14-16, 21-23 November 2023
20.00-21.30

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page