top of page
379736179_6627917573954762_2538567247209121213_n.jpg

ภควัทคีตา UNPLUGED

Space:
FRIEND OF BACC ROOM
(6th Floor,BAC
C)

Genre:  
Mulitimedia Performance

Troupe:

OPENSCHOOL NEWTON GROUP

Ticket: 

250.-

ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรม “ภควัทคีตา” บทสนทนาระหว่าง นักรบ “อรชุน” และสารัตถี “กฤษณะ” กับประโยคที่โด่งดัง “รบเถิดอรชุน” มาสู่เรื่องราวในยุคหลังมหาวิบัติสงครามนิวเคลียร์ ที่เด็กหนุ่ม “Shun” ต้องขับหุ่นยนต์รบเพื่อแย่งชิงดินแดนแห่งสุดท้ายที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ โดยมีโปรแกรมเอไอ “Krishna” คอยให้คำปรึกษาแผนการประจัญบาน ในช่วงเวลาที่จะออกศึกสุดท้ายเด็กหนุ่มตั้งคำถามกับเอไอถึงความจำเป็นในศึกนี้ และเรื่องราวที่เป็นเหตุแห่งวิบัติก็ย้อนกลับมา พร้อมกับการบุกเข้ามาของหุ่นยนต์ข้าศึก

Director:

ณัทวุฒิ ธิติโรจนาวัฒน์

Cast:

ธนภัทร ตันสกุล
พลภัทร ตรงพรนำชัย
อิสระ สัจจวินิจสกุล
ภาม ศักดิ์สุรทรัพย์
ณภัค ธนิญญาโรจ
เอกณัฏฐ์ ตรังวิวัฒน์
ปัณณธร ประสิทธิ์ส่งเสริม
ธนัน โลหะวัฒนกุล
เเละนักเรียน OPEN SCHOOL

Time:

November 18-19, 2023

14.00 - 15.00

Duration:

60 Minutes     
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page