top of page
378042592_10159421288277890_2729623561252367790_n.jpg

By The Book    

Genre: 
แดนซ์ประกอบการแหวกอ่านบทรัฐธรรมนูญ

Ticket: 

350.-

By the Book สำนวนที่หมายถึงการซื่อสัตย์ต่อกฏเกณฑ์หรือหลักการในการดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจหมายถึงการเล่นเกม การแข่งขัน หรือการเลือกใช้ชีวิต


ในวันที่การเมืองไทยพลิกผันรายวันจนเหมือนไร้หลักการ เราสงสัยว่าตัวบทกฏหมายที่ใหญ่ที่สุด ที่ครอบคลุมทุกแง่ชีวิตของพลเมืองหนึ่งคน อันที่จริงแล้วถูกเขียนขึ้นบนพื้นฐานของวิธีคิดหรือคุณค่าแบบใดกันแน่ จริงหรือเปล่าที่รัฐธรรมนูญเป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของปัจเจก เมื่อเราเรียกร้องหาสิทธิ ความเท่าเทียม เสรีภาพ โดยคิดว่าเรากำลังเล่นตามกฏ อันที่จริงแล้ว “กฏ” นั้นกำลังพูดอะไรอยู่ หรือจริงๆ แล้วฝั่งผู้ใช้อำนาจเองก็เล่นตาม “กฏ” ที่ถูกเขียน
มาแหวกอ่านไปด้วยกัน ให้เห็นชัดๆ ว่าทิศทางของบ้านเมือง ณ วันนี้ถูกขับด้วยสิ่งใด

Director:

Sasapin Siriwanij

Cast:

Jarunun Phantachat & Sasapin Siriwanij

Time:

November 18-19, 2023

20.00 - 21.00

Duration:

60 Minutes     
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page