top of page
391728542_893291185902781_5984327736153918759_n.jpg

ร้องเพลงชาติได้มั๊ย?
CAN YOU SING THE NATIONAL ANTHEM?

  *Foreigner friendly

Space:
Yellow Lane

Ticket: 

400 บาท

(นักศึกษา 200 บาท)

Troupe:

คณะละครขับเคลื่อนสังคมมาร็องดู

(Malongdu Theatre)

ร่วมกับ Arakan Workers Organization (AWO) အဖွဲ့၏

มาร่วมในกระบวนการละครแบบมีส่วนร่วม ในละครซึ่งสร้างขึ้นจากชีวิตจริงและแสดงโดยแรงงานข้ามชาติชาวพม่า มาสัมผัสกับสิ่งที่พวกเขาเผชิญในฐานะแรงงานต่างด้าว การเป็นประชากรชั้นสองในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ซึ่งประวัติศาสตร์ประกอบสร้างให้เขาเป็น "ชาวต่างชาติที่ป่าเถื่อน" ศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาวสยามในอดีต จนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เขากลายเป็นคนขายแรงงานในประเทศไทย อพยบหลบหนีจากความโหดร้ายของสงครามกลางเมืองที่ประเทศไทยวางตัวเฉย ต้องกลายมาเป็นพลเมืองชั้นสอง ค้าแรงงานแลกเงินเล็กน้อย และต้องอดทนกับการเอารัดเอาเปรียบของรัฐไทย นายทุนไทย และคนไทยทั่วไปที่มองเขาเป็นตัวตลกเมื่อเปิดปากพูดภาษาไทยด้วยสำเนียงแปลกแปร่ง


ละครที่เปิดโอกาสให้เราได้เห็นอีกมุมของชีวิตชาวเมียนมาในไทยแลนด์ ที่พวกเขาเป็นแรงงานในซอกหลืบของความศิวิไลซ์

ถึงแม้เราจะได้ยินเรื่องราวของพวกเขา แต่เรารู้จักพวกเขาจริงหรือ


เชิญเข้ามามีส่วนร่วมกับละครแทรกสด ภาษาเมียนมาครั้งแรกในประเทศไทย (มีคำบรรยายและล่ามแปลภาษา)

มาดูกันว่าคุณจะมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

Step into the immersive world of "Can you sing the National Anthem?," a compelling participatory production by Malongdu Theatre, featured at the Bangkok Theatre Festival 2023. This thought-provoking play invites you to join a collaborative journey, inspired by real-life experiences and portrayed by an international cast of Burmese laborers.


Prepare to be transported into the lives of these foreign laborers as they grapple with the challenges of being second-class citizens in a neighboring country. Shaped by a history that has often labeled them as "Bloodshed Warriors," they were once considered the archenemies of the Siamese people. Fast forward to today, they have transformed into laborers in Thailand, fleeing the horrors of a civil war which Thailand is seen as sympathizer of the Burmese government.

 

Although they are around us, they have become the silent citizens, toiling for meager wages, enduring the exploitation of the Thai state, Thai capitalists, and ordinary Thai citizens who find them amusing when they attempt to speak the Thai language with their distinctive accents.
"Can you sing the National Anthem?," is a powerful exploration of the untold stories of these laborers, highlighting their resilience and the harsh realities they face in their adopted homeland. Through participatory and interactive performances, the forum play sheds light on the complexities of their existence, the challenges they confront, and the dreams they hold and offers the chance for spect-actor to make changes to the ending of the play and collectively imagine a better world with less oppression.


Join us at the Bangkok Theatre Festival 2023 and immerse yourself in a moving and enlightening theatrical experience that seeks to bridge the gap between cultures, languages, and histories, ultimately reminding us of the shared humanity that unites us all.

Can you hear their voices?

Can you relate to their stories and oppression?

Can you offer your solutions or different endings?

แสดงเป็นภาษาพม่า และมี Surtitle เป็นภาษาอังกฤษ และไทย

รวมทั้งมีล่ามแปลภาษาไทย และอังกฤษ ในระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ชม
Performed in Burmese with English and Thai translator.

Director:

ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

Cast:

อาสาสมัครนักแสดงแรงงานข้ามชาติชาวพม่า จากเครือข่าย Map Foundation

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ และ AWO Network แม่สอด

Time:

11 November 2023, 19:00-21:00
12 November 2023, 14:00-16:00

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page