top of page
381402831_10158283093278078_6275624241688678766_n.jpg

แขกของหมีน้อย ควบ แมวน้อยร้อยหมื่นชาติ

Genre: 
ละครเด็ก

Troupe:

กลุ่มบ้านเรียนนิทานศิลป์

Ticket: 

150.-

แขกของหมีน้อย" เรื่องราววุ่น ๆ แขกของหมีน้อยที่พากันมางานเลี้ยงโดยมีแขกตัวตึงผู้หนึ่งที่ไม่ได้รับเชิญมาร่วมงาน ควบด้วยนิทานเรื่อง "แมวน้อยร้อยหมื่นชาติ" แมวตัวหนึ่งที่ไม่เคยร้องไห้มาก่อน เขาได้เกิดและได้เป็นแมวที่มีเจ้าของในทุกชาติภพ โดยชาติสุดท้ายไม่มีใครได้เป็นเจ้าของชีวิตมัน..

*การแสดง 20 นาทีเหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว

Director:

ปรีชายุทธ แซ่จัง

Cast:

ด.ญ.อวิรดา ธรรมาพิทักษ์พร (แพร)
ด.ญ.ฟาริดา อมรจรูญ (ริดา)
ด.ช.ต้นโพธิ์ สุวรรณผ่อง (ต้นโพธิ์)
ด.ช.นภธาดา อมรจรูญ(ธาดา)
ด.ช.กิตติพงศ์ จิรวงโรจน์ขจร (มัสแตง)

Time:

November 11-12, 2023

15.00 -15.20

Duration:

20Minutes     
 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page