YARD by ดีง์ Dee-ng

November 29, 2017

 

ชื่องาน (Production title) 

YARD

 

ผู้สร้างงาน (Creator) 

ดีง์ Dee-ng

 

ผู้ร่วมสร้างงาน (Co-creator)

กำกับการแสดง - กวิน พิชิตกุล
นำแสดงโดย - ประภาพรรณ สุธิราวุธ, สุวิชาน มีเค้า, พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข 
บทละคอน- ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี, กวิน พิชิตกุล
ออกแบบและควบคุมแสง - ปาลิตา สกุลชัยวานิช
ออกแบบเสียง - กวิน พิชิตกุล
ออกแบบเครื่องแต่งกาย - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี
ออกแบบศิลป์ - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี
ทีมผลิตฉาก - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี, กรชัย มีวงศ์, สุรชัย เพชรแสงโรจน์, ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์, สุรัตน์ แก้วสีคร้าม
ควบคุมเสียง - ปัญธิตา โพธิสาโร
ผู้ควบคุมโปรเจกเตอร์ - ทิพย์พาพร สุนทรจามร
ผู้เชียวชาญด้านเทคนิค - กรชัย มีวงศ์
กำกับเวที - ปัญธิตา โพธิสาโร
ดูแลโปรดักชั่น - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

 

Director - KWIN BHICHITKUL
Actor - PRAPHAPHAN SUTHIRAWUT, SUWICHAN MEEKAO, PEERAPOL KIJREUNPIROMSUK
Playwriter - CHANIDA PUNYANERAMITDEE, KWIN BHICHITKUL
Lighting Designer and Operator - PALITA SAKULCHAIVANICH
Sound Designer - KWIN BHICHITKUL
Costume Designer - CHANIDA PUNYANERAMITDEE
Art Director - CHANIDA PUNYANERAMITDEE
Set Maker - CHANIDA PUNYANERAMITDEE, KRONCHAI MEEVONG
SURACHAI PETSANGROJ, SARAYUT PETCHSAMRIT
SURAT KEAWSEEKRAM
Sound Operator - PANTITA PHOTISARO
Projector Operator - TIPPAPORN SOONTORNJAMORN
Technician - KRONCHAI MEEVONG
Stage Manager - PANTITA PHOTISARO
Producer - CHANIDA PUNYANERAMITDEE

 

ประเภทของผลงาน (Genres)

Spoken theatre, New writing, Devised Theatre

 

ข้อมูลทางศิลปะ (Artistic Information) 

ละครพูดผสมผสานเทคนิค Devising Theatre
ที่มีแรงบันดาลใจจากแมลงสาบ
A performance that mixes spoken play with movement techniques through the process of devised theatre.
Inspired by Cockroach.

 

ข้อมูลการสร้างงานและข้อมูลผู้สร้างงาน (Production information and Creator Information) 

ดีง์ คือกลุ่มละครที่ผลิตผลงานละครเวทีและศิลปะการแสดงสดอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน คือ กวิน พิชิตกุล, ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี, อรอนงค์ มีกุล, กรชัย มีวงศ์, ปาลิตา สกุลชัยวานิช, จิรายุ ปราณี และ ประภาพรรณ สุธิราวุธ
การแสดงหรือละครเวทีของดีง์ เน้นไปในแนวทางการทดลอง โดยใช้เทคนิค Devising Performance กล่าวคือ ผู้กำกับจะทดลองร่วมกับนักแสดงก่อน โดยการด้นสด แล้วจึงหยิบสิ่งที่เหมาะสมในการทดลองนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสม จนได้เป็นการแสดง 1 เรื่อง ผลงานที่ออกมามีทั้งละครพูด และ movement-based performance

Dee-ng is a theatre group which continually produces theatre and performance art with 7 member; Kwin Bhichitkul, Chanida Punyaneramitdee,Ornanong Meekul, Palita Sakulchaivanich, Kronchai Meevong, Jirayu Pranee and Praphaphan Suthirawut
Most of their works is experimental performance based on devising performance technique. The director lets the actor improvise then chooses the best or proper things from actor improvisation to create works including spoken plays and movement-based performance

กวินเริ่มต้นการเป็นนักแสดงตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย ในเอกศิลปะการแสดง สาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังคงเป็นนักแสดงเรื่อยมาตั้งแต่จบการศึกษา กวินเริ่มต้นการทำงานนอกรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินของ Take-off Festival เทศกาลที่คัดเลือกผลงานละครเวทีส่งจบของนักศึกษาการละคร มาจัดแสดงจริงในพื้นที่สาธารณะ โดยกวินได้นำละครของตน เรื่อง Covertal มาจัดแสดง ณ เทศกาลดังกล่าว
กวินสนใจและมีทักษะการแสดงในหลายรูปแบบ ทั้งละครพูด , Physical Theatre, Devising Performance, Puppet และ Butoh

He has been an actor when he was in the university until now. Kwin graduated in Faculty of Fine and Applied Arts, majoring drama. He learns directing further and has created works when he finished the university. 
His first work after graduation is Covertal in Take-off Festival which chose all graduated work of students to be shown at public place. He is interested in many kinds of theatres; spoken theatre, Physical Theatre, Devising Performance, Puppet,and Butoh.

 

วันที่เริ่มแสดงผลงาน (Date of the premier)

10/12/2016

 

วันที่แสดงเป็นรอบสุดท้าย (The last day of the performance)

22/12/2016

 

สถานที่แสดง (Performing venue)

ห้องบีฟลอร์ B-Floor Theatre

 

ราคาบัตรชมการแสดง (เฉพาะรอบแรกหรือการแสดงหลัก) (Ticket price(s) - only from the first performance or main venue)

450 baht

 

ภาพการแสดง (Performance images)

สื่อโปรโมตการแสดง (Performance PR materials)

วีดิโอการแสดง (Performance video recording)

 

วีดิโอโปรโมต (Promotional video)

 

 

 

ข้อมูลติดต่อ (Contact info)

กวิน พิชิตกุล

Mr Kwin Bhichitkul

Creator of the content

+66891306305

everton.winb@msn.com

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

06 : BTF 2017 Other Venue 9 เรื่องทั่วกรุง

October 16, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts

September 27, 2019

August 21, 2019

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle