ใบสมัครเทศกาลละครกรุงเทพ 2560 Applications for Bangkok Theatre Festival 2017

July 11, 2017

 


เปิดรับสมัคร ผู้สนใจนำผลงานเข้าร่วมเทศกาลละครกรุงเทพ ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 สิงหาคม 2560

We are opening for applications from July to August 15th .
.
เทศกาลจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 2-19 พ.ย. 2560 โดยพื้นที่ในการจัดเทศกาลหลักจะอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ โรงละครทางเลือก
The festival will be held from 2-19 November 2017. This year we are looking for many productions to perform at Bangkok Art and Culture Centre (BACC) and alternative theatre spaces in Bangkok. 
.
สนใจกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่
If you are interested in our festival, please click here

 

 

 

.

เงื่อนไขการเข้าร่วมเทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 14  ปี 2560
Bangkok Theatre Festival #14th 2017

.

เทศกาลละครกรุงเทพครั้งที่ 14 ปี 2560
จัดภายใต้แนวคิด  “Sharing Moments”
ระหว่างวันที่ 2-19 พฤศจิกายน 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลฯ
และโรงละครอื่นๆที่เข้าร่วมในเทศกาลฯ

 

ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจอันดีในการดำเนินงาน ขออนุญาตชี้แจ้งเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วม ดังนี้
 

การมีส่วนร่วมของศิลปิน : เพื่อให้ศิลปินทุกคนมีส่วนร่วมในการดำรงอยู่และเติบโตของเทศกาลละครกรุงเทพให้เป็นเทศกาลฯ ที่อยู่ได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ รวมทั้งฝึกฝนให้ศิลปินตระหนักถึงการให้และรับเพื่อขับเคลื่อนวงการฯ ไปด้วยกัน จึงมีความจำเป็นต้องร่วมกันแบ่งปันงบประมาณ ซึ่งในที่นี้ขอเรียกว่า “ค่าส่วนกลาง”                           

ค่าส่วนกลาง : คือเงินที่ศิลปินร่วมลงขันในการจัดเทศกาลนี้ (ค่าสมาชิกเครือข่ายฯ ค่าเรื่อง และค่าเปอร์เซ็นต์จากการขายบัตร) เป็นนโยบายของเครือข่ายละครกรุงเทพที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2545 ซึ่งการแสดงในแต่ละหมวดจะจ่ายค่าส่วนกลางต่างๆ นี้ ในอัตราที่แตกต่างกันไปตามความจำเป็น
 

ค่าสมาชิก : ศิลปินที่ส่งงานเข้าร่วมเทศกาลจะถือเป็นสมาชิกของเครือข่ายละครกรุงเทพโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะจ่ายค่าสมาชิกปีละ 2000-2500 บาท เพื่อเป็นทุนเบื้องต้นในการจัดงาน ค่าประชาสัมพันธ์กลาง และมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ ได้ตลอดทั้งปี


ค่าเรื่อง : ผลงานทุกเรื่องที่จัดแสดงในเทศกาล จะต้องเสียค่าจัดการพื้นที่แสดง รวมถึงระบบแสง-เสียงในบางเวที เรื่องที่แสดงให้ชมฟรี ค่าเรื่องละ 500 บาท เรื่องที่จำหน่ายบัตร ค่าเรื่องละ 600-1,000 บาท ตามพื้นที่ที่จัดแสดง (โปรดดูรายละเอียดใน Conditions )


เปอร์เซ็นต์จากการขายบัตร : เพื่อเป็นค่าจัดการขายบัตรซึ่งอัตราแตกต่างไปตามราคาบัตร และความจำเป็นอื่นๆ(โปรดดูรายละเอียดใน Conditions)

 

.
 

Conditions เงื่อนไขของการจัดแสดงแต่ละเวที
 

1. Free Stage : พื้นที่แสดงไม่เก็บค่าบัตร

                     
Centre Stage : ลานหน้าหอศิลป์-การแสดงบนเวทีกลางแจ้ง หรือ ลาน
การแสดงพื้นบ้าน  วัฒนธรรม ละครชุมชน Street performance  ดนตรี และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
1. ความยาวไม่เกิน 30 นาที-เวลาแสดง 17:00-20:00
2.วันแสดง เสาร์-อาทิตย์ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย.
+วันแสดง อังคาร-ศุกร์ 18:00-19:00 (อาจเพิ่มเวลาการแสดงส่วนนี้ตามความเหมาะสม)
3.ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิกประมาณ (2000-2500)  + ค่าเรื่อง 500 บาท

 

Kids and Family Stage : ลานชั้น L หน้าห้องสมุด
การแสดงสำหรับเด็ก ละคร/นิทาน/ละครหุ่น/หน้ากาก ฯลฯ แสดงบนเวที หรือ ลาน
1. ความยาวไม่เกิน 30 นาที-เวลาแสดง 13:00-17:00
2. วันแสดง เสาร์-อาทิตย์ 4-5 หรือ11-12 หรือ 18-19 พ.ย.
3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิกประมาณ (2000-2500) ยกเว้นค่าเรื่อง

 

Multi Function room 1st floor : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
การแสดงนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
1. ความยาวไม่เกิน 30 นาที-เวลาแสดง 16.00 – 20.00
2. วันแสดง เสาร์-อาทิตย์ 4-5 หรือ11-12 หรือ 18-19 พ.ย.
3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิกประมาณ (2000-2500) + ค่าเรื่อง 500 บาท

 

BACC room (mini box) : ห้องอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ
งานทดลองที่เหมาะกับห้องปิดขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้ระบบแสง-เสียงในการแสดง (มีแต่ห้องเปล่า พร้อมเก้าอี้คนดูให้ 50 ตัว)

1.ความยาวไม่เกิน 45 นาที -เล่น เสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ 2 รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ 
วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย.         
รอบแสดง SetA 13:30/15:00 หรือ SetB 18:00/19:30
ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์
รอยต่อระหว่างเรื่องให้เคลียออกภายใน 15 นาที
2. จำนวนผู้ชม 30-50 ที่นั่ง ต้นทุนและรายได้ Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิต เองทั้งหมด
3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 500 บาท

 

2. MINIBOX : ละครโรงเล็ก เก็บค่าบัตร

401 Conditions-งานทดลองที่เหมาะกับห้องปิดขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้ระบบแสง-เสียงในการแสดง (มีแต่ห้องเปล่า พร้อมเก้าอี้คนดูให้ 50 ตัว)
 1.ความยาวไม่เกิน 45 นาที -เล่น เสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ 2 รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ
 วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย.
 รอบแสดง SetA 13:30/15:00 หรือ SetB 18:00/19:30
ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ รอยต่อระหว่างเรื่องให้เคลียออกภายใน 15 นาที
2. จำนวนผู้ชม 50 ที่นั่ง-ราคาบัตร (ราว 200-500) ต้นทุนและรายได้Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิต เองทั้งหมด รายได้จากการขายบัตรทั้งหมด หลังจากหัก“ค่าส่วนกลาง”แล้ว จะเป็นของศิลปินรายการแสดงในห้อง 401
3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 800 ค่าจำหน่ายบัตร 10%

 

 

501 Conditions -งานทดลองที่เหมาะกับห้องปิดขนาดเล็ก-ไม่ต้องใช้ระบบแสง-เสียงในการแสดง (มีแต่ห้องเปล่าพร้อมเก้าอี้คนดูให้ 50 ตัว)
 1. ความยาวไม่เกิน 45 นาที -เล่น เสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ2รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ
วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย.
รอบแสดง SetA 13:30/15:00 หรือ SetB 18:00/19:30 ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ รอยต่อระหว่างเรื่องให้เคลียออกภายใน 15 นาที
 2.จำนวนผู้ชม 50 ที่นั่ง-ราคาบัตร (ราว200-500)ต้นทุนและรายได้Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิตเองทั้งหมด รายได้จากการขายบัตรทั้งหมด หลังจากหัก“ค่าส่วนกลาง”แล้ว จะเป็นของศิลปินรายการแสดงในห้อง 501
 3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 800 ค่าจำหน่ายบัตร 10%

 

502 Condition -งานทดลองที่เหมาะกับห้องปิดขนาดเล็ก-ไม่ต้องใช้ระบบแสง-เสียงในการแสดง (มีแต่ห้องเปล่าพร้อมเก้าอี้คนดูให้ 50 ตัว)
 1. ความยาวไม่เกิน 45 นาที -เล่น เสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ2รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ
วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย.
รอบแสดง SetA 13:30/15:00 หรือ SetB 18:00/19:30 ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ รอยต่อระหว่างเรื่องให้เคลียออกภายใน 15 นาที
 2.จำนวนผู้ชม 50 ที่นั่ง-ราคาบัตร (ราว200-500)ต้นทุนและรายได้Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิตเองทั้งหมด รายได้จากการขายบัตรทั้งหมด หลังจากหัก“ค่าส่วนกลาง”แล้ว จะเป็นของศิลปินรายการแสดงในห้อง 502
 3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 800 ค่าจำหน่ายบัตร 10%

 

 Auditorium ชั้น 5:
1. ความยาวไม่เกิน 60 นาที เล่น เสาร์ อาทิตย์ ไดวันละ 2 รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ
วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย.
รอบแสดง SetA12.30 /14.30 หรือ SetB 17.30 / 19.30 ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์
2. จำนวนผู้ชม ประมาณ 200 ที่นั่ง ราคาบัตร (ราว 200-500) ต้นทุนและรายได้Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิตเองทั้งหมด รายได้จากการขายบัตรทั้งหมด หลังจากหัก“ค่าส่วนกลาง”แล้ว จะเป็นของศิลปินรายการแสดงในAuditorium
3. ค่าส่วนกลาง : สมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 800 ค่าจำหน่ายบัตร 10%

 

 

สนใจกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่
If you are interested in our festival, please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

06 : BTF 2017 Other Venue 9 เรื่องทั่วกรุง

October 16, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts

September 27, 2019

August 21, 2019

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle