top of page
  • ศิรเมศร์จอมซน

"Hollow", devised and performed by Peel the Limelight


คณะละคร Peel the Limelight (for english please scroll down)

ภูมิใจนำเสนอ

Hollow ละครดั้งเดิมเรื่องแรกโดย Peel the Limelight

บอกเล่ำเรื่องรำวของผู้หญิงนับแสนที่ถูกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นบังคับให้เป็นทาสกค้ากาม “Hollow” การแสดงเรื่องที่สามในซีซัน่ นี้ของ Peel the Limelight เป็นละครดั้งเดิม สร้างสรรค์และจัด แสดงโดย Peel the Limelight บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงนับแสนคนที่ถูกเรียกว่า หญิงบาเรอ หรือ “comfort women” ผู้ถูกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นบีบบังคับให้เป็นทาสกามในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สอง หลังจากสองการแสดงที่ขายหมดและประสบความสาเร็จอย่างสูง ได้แก่ “Agnes of God” ในเดือนมีนาคม และ “I Am My Own Wife” ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา “Hollow” จะเปิดการแสดงในวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 20.00 น. และแสดงทุกสุดสัปดาห์ของเดือนสิงหาคม ณ Peel the Limelight Studio

เกี่ยวกับ หญิงบา เรอ หรือ “comfort women”

รัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินทุนและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงโสเภณีสาหรับทหารที่รัฐบาลรับรองในเขต สงครามเอเชียแฟซิฟิกในช่วงก่อนและระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เรียกว่า สถานบาเรอ หรือ “comfort stations” คาดกันว่าผู้หญิงประมาณ 100,000 – 300,000 คน ถูกฉุดคร่าและกักขังในสถานบาเรอ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม จา นวนตัวเลขที่แน่ชัดยังคงเป็นที่ถกเถียงอยู่ ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลี ชาวจีนและชาวฟิลลิปปินส์ นอกจากนี้ยังมีชาวมาเลเซีย ชาวไทย ชาวไต้หวัน ชาวดัตช์และชาวออสเตรเลียรวมอยู่ด้วย หญิงเหล่าน้สี ่วนใหญ่ไม่รอดชีวิตจากสงครามโลกครัง้ ที่สอง นักเขียน นักข่าวและผู้ทาสารคดี Griselda Molemans กล่าวว่า “ระบบบังคับค้าประเวณีของญี่ปุ่นทา ร้ายเหยื่อจาก 26 เชื้อชาติเป็นอย่างน้อย”

“Hollow” ได้แรงบันดาลใจจากบันทึกคาให้การของผู้รอดชีวิตและจากหลักฐานทางเอกสารระบบ การฉุดคร่า การข่มขืน การทรมานและการทาร้ายที่เหยื่อเหล่านี้ประสบ ละครเรื่องนี้สารวจมรดกสืบทอดที่หญิงเหล่านี้ทิ้งไว้ และความแข็งแกร่งล้าลึกของพวกเธอในการทุกข์ทนช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในโลกที่เหยื่อเหล่าน้ยี ังคงรอคอยคา ขอโทษที่ไม่เคยได้รับ และเสาะหาความยุติธรรม

ละครเรื่องนี้เหมาะสาหรับผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป การแสดงตัวอย่างรอบพิเศษจะจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม เวลา 20.00 น. สา หรับครูและอาจารย์ที่สนใจพากลุ่มนักเรียนและนักศึกษามาชมการแสดง

“HOLLOW” - ละครดั้งเดิมโดย PEEL THE LIMELIGHT ทีมงาน: สร้างสรรค์และแสดงโดยคณะ Peel the Limelight ออกแบบศิลป์: กชวรรณ ฉายะวรรณ

ออกแบบเสียง: สุรศักดิ ์เกิดสิน ดรามาเติร์ก: Peter O’Neill นักแสดง:

Valerie Bentson, วิศรุต หอมหวน, ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์, ธนบดี คชโภคี, James Laver, สิรี ริ้วไพบูลย์, Neil Anthony Rusia, Claire Stanley, อาริยา เทพรังสิมันต์กุล, วรัฏฐา ทองอยู่

รอบการแสดง:

ทุกวันศุกร์และเสาร์ เดือนสิงหาคม เวลา 20.00 น. (วันที่ 3,4,10,11,17,18, 24 และ 25 ส.ค.)

ความยาว: 75 นาที

ราคาบัตรเข้าชม:

บุคคลทั่ว ไป 700 บาท Early Bird 600 บาท สมาชิก 500 บาท นักเรียน 500 บาท

สถานที่:

Peel the Limelight Studio ชัน้ 2 อาคารจัสมินซิตี้ (ห่างจาก BTS อโศก / MRT สุขุมวิท 5 นาที)

จองบัตรที่:

www.peelthelimelight.com/tickets

 

Our third production this season will be an original theatrical piece titled "Hollow", devised and performed by Peel the Limelight. In English with Thai surtitles. "Hollow" recounts the history of the hundred of thousands of women, commonly referred to as “comfort women”, who were forced into sexual slavery by the Japanese Imperial Army before and during World War II. "COMFORT WOMEN" The Japanese government facilitated and funded a state sanctioned system of military brothels across the Asia Pacific theatre before and during World War II, so-called “comfort stations”. It is estimated that between 100,000 and 300,000 women were abducted and enslaved by this program but exact numbers are still a matter of research and debate. Most of the women were from Korea, China and the Philippines, although Malay, Taiwanese, Dutch and Australian nationals were also involved. The majority did not survive World War II and according to author, journalist and documentary maker Griselda Molemans, “The system of Japanese forced prostitution claimed victims of at least 26 nationalities.” AN ORIGINAL WORK BY PEEL THE LIMELIGHT “Hollow” is inspired by the testimonies of the survivors and based on documentary evidence of the systematic abduction, rape, torture and abuse they suffered. It explores the legacy of these women and their transcendent strength to endure one of the darkest episodes of the 20th century. In a world where the remaining survivors still wait for an apology, what does it say about justice? DISCLAIMER The play is recommended for audiences age 15 or older PERFORMANCES* Fridays and Saturdays in August at 8:00 p.m. (August 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 & 25) Running time: 75 minutes *A special preview performance will be available on August 2nd at 8:00 p.m. for teachers interested in assessing the possibility of bringing a group of students to the show. VENUE Peel the Limelight Studio, conveniently located a 5 minute walk off BTS Asoke and MRT Sukhumvit stations, on the second floor of the Jasmine City Building CREDITS Devised and performed by Peel the Limelight Production Design by Kochawan Chayawan Sound Design by Surasak Kerdsin Dramaturgy by Peter O’Neill. Ensemble: Valerie Bentson, Wisarut Homhuan, Panuwat Inthawat, Thanabodee Kodchapokee, James Laver, Siree Riewpaiboon, Neil Anthony Rusia, Claire Stanley, Ariya Theprangsimankul, Varratha Tongyoo

 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page