ใบสมัคร Applications for BTF2018

July 23, 2018


 ประกาศจากเทศกาลละครกรุงเทพ2561

ประเภทของใบสมัครตามหมวดหมู่การแสดง
BTF2018 Application Forms based on programs


1.หมวดการแสดงนานาชาติInternational Program: สำหรับแสดงใน Mini box (Room401) at BACC *เปิดรับสมัครแล้ว International Program: for International performances in Room 401, BACC *already opened and closed by July 15th.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.หมวดการแสดงคัดสรรค์ A: สำหรับแสดงเต็มรูปแบบ จำหน่ายบัตร แสดงในสตูดิโอชั้น4 หอศิลป์กรุงเทพ *ผ่านการคัดสรรค์จากเทศกาลฯ Selected Program A: Full scale performances selected by the festival performed at Studio 4 flr. BACC
 

ใบสมัคร​ Applications for BTF2018 : Selected Program A CLICK HERE


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.หมวดการแสดงคัดสรรค์ B: สำหรับแสดงแนวทดลอง จำหน่ายบัตร แสดงในห้อง 401 หอศิลป์กรุงเทพ *ผ่านการคัดสรรค์จากเทศกาลฯ Selected Program B: Experimental or mini productions  selected by the festival, performed in room.401 at BACC


ใบสมัคร​ Applications for BTF2018 : Selected Program B CLICK HERE

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.หมวดละครเยาวชนและละครสถาบันการศึกษา: การแสดงของกลุ่มเยาวชนและสถาบันการศึกษา แสดงให้ชมฟรี ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น5 BACC Youth and Universities: Performances by youth groups and University Students for free admiration at Auditorium 5 flr.BACC 

ใบสมัคร​ Applications for BTF2018 : Youth and Universities CLICK HERE

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.หมวดเด็กและครอบครัว: การแสดงสำหรับเด็กและครอบครัว แสดงให้ชมฟรี ในสวนเฉลิมหล้า Kids and Families Programs: Performances and activities for kids and families for free administration at Chalermlah Park.

ใบสมัคร​ Applications for BTF2018 : Kids and Family  CLICK HERE

6.หมวด Performance in the Park: การแสดง Street Performance, การแสดงพื้นบ้าน, นาฎศิลป์ ที่คัดสรรค์โดยเทศกาล แสดงให้ชมฟรี ในสวนเฉลิมหล้า Performance in the Park: Street Performances, Folk plays, Dancesม selected by the festival for free administration in Chalermlah Park

ใบสมัคร​ Applications for BTF2018 : Performance in the Park CLICK HERE

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.หมวดสถานที่อื่นๆ: การแสดงจำหน่ายบัตร แสดงในโรงละคร หรือสถานที่ต่างๆรอบๆกรุงเทพ ศิลปินต้องประสานและตกลงเงื่อนไขรายละเอียดกับสถานที่เอง Other Venues :Performances at other theatres, galleries, studios, etc. around Bangkok. Artists will deal and make agreement with the venues directly and send PR data to the festival to put in BTF2018’s PR medias

 

ใบสมัคร​ Applications for BTF2018 : Other Venues CLICK HERE

 

หมดเขตรับสมัคร Application Deadline : 30 August 2018 


 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

06 : BTF 2017 Other Venue 9 เรื่องทั่วกรุง

October 16, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts

September 27, 2019

August 21, 2019

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle