แฮร์ธ่า เบอร์ลิน - Hertha Berlin by ดีง์ Dee-ng

November 29, 2017

 

ชื่องาน (Production title) 

แฮร์ธ่า เบอร์ลิน Hertha Berlin

 

ผู้สร้างงาน (Creator) 

ดีง์ Dee-ng

 

ผู้ร่วมสร้างงาน (Co-creator)

ผู้กำกับ/นักแสดง - กวิน พิชิตกุล
นักพากย์รับเชิญ - ภาณุรุจ เหลืองไพฑูรย์
ที่ปรึกษาด้านแสง - ปาลิตา สกุลชัยวานิช
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

Director/performer - Kwin Bhichitkul
Guest performer (voice) - Panuruj Luengpaitoon
PR Material Designer - Chanida Punyaneramitdee
Lighting Supervisor - Palita Sakulchaivanich

 

ประเภทของผลงาน (Genres)

Live art / Performance art, New writing

 

ข้อมูลทางศิลปะ (Artistic Information) 

การแสดงโซโล่เชียร์ฟุตบอล ที่ริเริ่มจากโจทย์ "ขี้ไหล" และการสูญเสียคนที่รักที่สุดในชีวิต
A solo performance of football cheering, inspired "Diarrhea" and the loss of his most beloved

 

แฮร์ธ่า เบอร์ลิน เป็น performance ที่สร้างมาจากโจทย์ “ขี้ไหล” ซึ่งเป็นการจับฉลาก “อาการที่เกิดจากการย่อยอาหาร” ผู้กำกับไม่มีสิทธิ์เลือกอาการที่ตนต้องการ
ขี้ไหล ผมนึกถึงสภาวะทวารเปิด วาระสุดท้ายของมนุษย์
ผมเห็นคนที่ผมรักต่อสู้กับโรคมะเร็ง จนเกิดสภาวะอย่างว่า
ขณะที่ผมเฝ้าไข้ ผมเห็นอวัยวะภายในที่กำลังสู้อยู่ เหมือนนักฟุตบอล 11 คนในสนาม
แต่ละคนมีหน้าที่ต่างกัน แต่ทุกคนสู้เพื่อสิ่งเดียวกัน
บางคนอู้ บางคนสู้ บางคนทำอะไรไม่ได้จากตำแหน่งที่ตนยืน

Drawing lots with other artists from the topic “Effects from digestion”, Kwin got a word “Flowing Shit”. Each Director doesn’t have any rights to choose thing they want. 
Kwin thought of a state when an anus opens, at last minute of living. 
he saw his beloved woman fight with cancer until that last state. While he was nursing her, he saw every internal organs fight with her too. Like an eleven football players, they have a different duties but they fight together for the same goal. Some dawdles, some battles, and some can’t do anything except staying in his place. 
He thought of Hertha Berlin and Manchester United

 

ข้อมูลการสร้างงานและข้อมูลผู้สร้างงาน (Production information and Creator Information) 

ส่วนหนึ่งใน Digest Please หวังจะย่อย exhibition, นิทรรศการรวมหลากศิลปะการแสดงที่สร้างขึ้นจาก "การย่อยอาหาร"
part of Digest Pls. exhibition, An art exhibition consists of various art performances from a handful of artists
inspired and created from our body "Digestion."

ดีง์ คือกลุ่มละครที่ผลิตผลงานละครเวทีและศิลปะการแสดงสดอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน คือ กวิน พิชิตกุล, ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี, อรอนงค์ มีกุล, กรชัย มีวงศ์, ปาลิตา สกุลชัยวานิช, จิรายุ ปราณี และ ประภาพรรณ สุธิราวุธ
การแสดงหรือละครเวทีของดีง์ เน้นไปในแนวทางการทดลอง โดยใช้เทคนิค Devising Performance กล่าวคือ ผู้กำกับจะทดลองร่วมกับนักแสดงก่อน โดยการด้นสด แล้วจึงหยิบสิ่งที่เหมาะสมในการทดลองนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสม จนได้เป็นการแสดง 1 เรื่อง ผลงานที่ออกมามีทั้งละครพูด และ movement-based performance

Dee-ng is a theatre group which continually produces theatre and performance art with 7 member; Kwin Bhichitkul, Chanida Punyaneramitdee,Ornanong Meekul, Palita Sakulchaivanich, Kronchai Meevong, Jirayu Pranee and Praphaphan Suthirawut
Most of their works is experimental performance based on devising performance technique. The director lets the actor improvise then chooses the best or proper things from actor improvisation to create works including spoken plays and movement-based performance

กวินเริ่มต้นการเป็นนักแสดงตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย ในเอกศิลปะการแสดง สาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังคงเป็นนักแสดงเรื่อยมาตั้งแต่จบการศึกษา กวินเริ่มต้นการทำงานนอกรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินของ Take-off Festival เทศกาลที่คัดเลือกผลงานละครเวทีส่งจบของนักศึกษาการละคร มาจัดแสดงจริงในพื้นที่สาธารณะ โดยกวินได้นำละครของตน เรื่อง Covertal มาจัดแสดง ณ เทศกาลดังกล่าว
กวินสนใจและมีทักษะการแสดงในหลายรูปแบบ ทั้งละครพูด , Physical Theatre, Devising Performance, Puppet และ Butoh

He has been an actor when he was in the university until now. Kwin graduated in Faculty of Fine and Applied Arts, majoring drama. He learns directing further and has created works when he finished the university. 
His first work after graduation is Covertal in Take-off Festival which chose all graduated work of students to be shown at public place. He is interested in many kinds of theatres; spoken theatre, Physical Theatre, Devising Performance, Puppet,and Butoh

 

วันที่เริ่มแสดงผลงาน (Date of the premier)

14/7/2017

 

วันที่แสดงเป็นรอบสุดท้าย (The last day of the performance)

15/7/2017

 

สถานที่แสดง (Performing venue)

ไซรับ เดอะ สเปซ Syrup the space

 

ราคาบัตรชมการแสดง (เฉพาะรอบแรกหรือการแสดงหลัก) (Ticket price(s) - only from the first performance or main venue)

450 baht

 

ภาพการแสดง (Performance images)

สื่อโปรโมตการแสดง (Performance PR materials)

วีดิโอการแสดง (Performance video recording)

 

วีดิโอโปรโมต (Promotional video)

 

 

ข้อมูลติดต่อ (Contact info)

กวิน พิชิตกุล

Mr Kwin Bhichitkul

Creator of the content

+66891306305

everton.winb@msn.com

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

06 : BTF 2017 Other Venue 9 เรื่องทั่วกรุง

October 16, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts

September 27, 2019

August 21, 2019

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle