สวยสู่นรก - Beauty to Hell by Nikorn Sae Tang & Theatre8x8

October 18, 2017

ชื่องาน (Production title) 

สวยสู่นรก Beauty to Hell

 

ผู้สร้างงาน (Creator) 

นิกร แซ่ตั้ง Theatre8x8 Nikorn Sae Tang

 

ผู้ร่วมสร้างงาน (Co-creator)

Theatre8x8

 

ประเภทของผลงาน (Genres)

Spoken theatre, Revival production, Text-based performance, Devised Theatre, Dance or Physical Theatre

 

ข้อมูลทางศิลปะ (Artistic Information) 

 

Adapt from An Enemy of The people by Henrik Ibsen.

 

ข้อมูลการสร้างงานและข้อมูลผู้สร้างงาน (Production information and Creator Information) 

 

Nikorn Saetang is 45, a Director of 8x8 Theatre Group since 1998. He also one of the core member of Bangkok Theatre Network.
Nikorn is an artistic Director of Bangkok Theatre Festival (BTF) 2006.

He is the pioneer of the independent theatre in Thailand who start running a theatre space in a (townhouse). 8X8 Corner is a 30-40 seats theatre. This space inspire our theatre friends to start their owns. 
In 2007 he write and direct a play about Yasukuni and work with Japanese actors in Thailand
Nikorn got a grant from fellowship by Japan foreign cultural affair to stay in Japan for 3 month in year 2000. 
2009: Direct a play written by Hideki Noda call “The Girl of The Soil” a collaboration show in Both Thailand and in Japan. 
In 2010 he is artist in resident program at Namoodak laboratory in Korea to work with international theatre performers, project is call “Bier Sound” 
Nikorn received the 7th Silpathorn Award that is an honor for living Thai contemporary artists by the Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture of Thailand in 2010.
2013: he granted By ACC (Asian Cultural Council). 

Now he is working, researching on Masks Project, Contemporary ASIAN Masks play, collaboration of Thailand, Japan and Indonesia.

 

วันที่เริ่มแสดงผลงาน (Date of the premier)

18/8/2005

 

วันที่แสดงเป็นรอบสุดท้าย (The last day of the performance)

8/8/2012

 

สถานที่แสดง (Performing venue)

8x8 Corner, Samyan Arts Theatre, Chulalongkorn university, Silapakorn university

- 2012: Restage at Democrazy Theatre space

 

ราคาบัตรชมการแสดง (Ticket price(s))

250 baht

 

ภาพการแสดง (Performance images)

 

 

สื่อโปรโมตการแสดง (Performance PR materials)

วิดีโอโปรโมต (Promotional video)

 

ไฟล์อื่น ๆ (Other files)

 Script

 

ข้อมูลติดต่อ (Contact info)

Mr Nikorn Sae Tang

Creator of the content

+66816857588

nikornplay@hotmail.com

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

06 : BTF 2017 Other Venue 9 เรื่องทั่วกรุง

October 16, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts

September 27, 2019

August 21, 2019

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle