ที่ ไม่มีที่ - A Nowhere Place by Anatta Theatre Troupe & Pradit Prasartthong

October 18, 2017

ชื่องาน (Production title) 

ที่ ไม่มีที่ A Nowhere Place

 

ผู้สร้างงาน (Creator) 

กลุ่มละครอนัตตา Anatta Theatre Troupe
ประดิษฐ ประสาททอง Pradit Prasartthong Director / Writer / Actor

 

ผู้ร่วมสร้างงาน (Co-creator)

ดวงใจ หิรัญศรี Duangjai Hiransri Producer / Actress
โสภณัฐ ฤกษ์สมุทร Sopanut Rerksamut Musician
ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์ Sarayut Phetsamrit Technical Director
กรชัย มีวงศ์ Kornchai Meewong Technical Team
ปาลิตา สกุลวาณิช Palita Sakulvanish Lighting Designer
ปุณิกา หรั่งฉายา Punika Rangchaya Make Up
ภาสกร อินทุมาร Pasakorn Intoo-marn Translator
พิไลพรรณ ธรรมมิตร Pilaipun Thammamitr Surtitle Operator
กมลศรี ลิขิตประกายรุ้ง Kamonsri Likitprakairung Stage manager and Box Office

 

ประเภทของผลงาน (Genres)

Spoken theatre, New writing, Text-based performance, Multimedia

 

ข้อมูลทางศิลปะ (Artistic Information) 

 

"40 ปีผ่านไป เรื่องราวในเช้าวันนั้นยังคงเป็นเรื่องที่หลายๆคนหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง หลายคนรับรู้แบบเลือนลาง และอีกหลายคนไม่เคยได้รับรู้ สำหรับผม 6 ตุลาคม 2519 อาจเป็นแค่วันรวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้จากไป เป็นบทเรียนของความผิดพลาด หรือเป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งที่บางคนพยายามกลบลบฝัง แต่เราไม่อาจปฎิเสธได้ว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆในโลกบิดๆเบี้ยวๆใบนี้ โลกที่เรายังเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้น"

 

ข้อมูลการสร้างงานและข้อมูลผู้สร้างงาน (Production information and Creator Information) 

 

ก่อตั้งปี 2555 โดยกลุ่มนักละครมากประสบการณ์ เพื่อค้นคว้า ทดลอง และสร้างงานละครเวทีร่วมสมัยไม่จำกัดรูปแบบ เสนอมุมใหม่ในชีวิตประจำวัน เพื่อสนทนาและเปิดเวทีทางความคิดใหม่ๆ กับผู้คน ด้วยความเชื่อว่าละครคือศิลปะบริสุทธิ์ที่มนุษย์จะมอบให้แก่กันได้

 

Found in 2012 by a group of experienced theatre practitioners to explore, experiment and create contemporary theatre works with no limitation of style to offer new point of view in everyday story, to communicate and create sharing spaces of thoughts with our believe that Theatre is a pure art which human could share to others.


เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะนานาพันธ์

 

วันที่เริ่มแสดงผลงาน (Date of the premier)

22/9/2016

 

วันที่แสดงเป็นรอบสุดท้าย (The last day of the performance)

9/10/2016

 

สถานที่แสดง (Performing venue)

ห้องบีฟลอร์ สถาบันปรีดี B-Floor room Pridi Inst.

 

ราคาบัตรชมการแสดง (Ticket price(s)) 

500 baht
350 baht for student

 

ภาพการแสดง (Performance images)

สื่อโปรโมตการแสดง (Performance PR materials)

 

ข้อมูลติดต่อ (Contact info)

น.ส. ดวงใจ หิรัญศรี

Co-ordinator

+66897541505

phiaophiao@yahoo.com

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

06 : BTF 2017 Other Venue 9 เรื่องทั่วกรุง

October 16, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts

September 27, 2019

August 21, 2019

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle