top of page

BTF2017- MB215 (For English, please scroll down)


ชื่อเรื่อง : ชิงเปรต

กลุ่มละคร / ผู้กำกับ : ทรีซิกตี้อาร์ตซ์ โปรดักชั่น
ประเภทการแสดง : ศิลปะแสดง
วันแสดง : 11-12 พฤศจิกายน

เวลาแสดง : 13:30, 15:00

เวลาต่อรอบการแสดง : 30 นาที

ราคาบัตร : 300 บาท

สถานที่แสดง : ห้องกระจก, ชั้น 6, หอศิลปกรุงเทพฯ

เรื่องย่อ : ประเพณีชิงเปรตเป็นส่วนหนึ่งของ ประเพณีวันสารทเดือน10 ของใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชนั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การจัดพิธีชิงเปรตจะจัดขึ้นพร้อมกับพิธีสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย การจัดงาน จะมีการแข่งขันปีนหยิบเศษอาหารที่เหลือจากการตั้งเปรตมากิน เพราะเชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคล ถือว่าเป็นพิธีที่มีความครึกครื้นมากพิธีหนึ่ง ประวัติของพิธีนี้ มาจากความเชื่อที่ว่า เมื่อญาติพี่น้องล่วงลับไปแล้ว อาจจะไปเกิดในนรกภูมิ หรืออาจจะไปเกิดเป็นเปรตที่อดอยาก เพื่อชดใช้กรรมที่ทำไว้ตอนที่ยังเป็นมนุษย์ ทำให้ญาติพี่น้องต้องมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ นอกจากนั้นสำหรับคนที่เป็นเปรตนั้น ว่ากันว่าจะมีการกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องได้ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และจะกลับไปนรกภูมิอีกครั้งเมื่อถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ดังนั้นจึงมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลกันในวันดังกล่าวนั่นเอง (แต่จะนิยมทำกันในวันแรม)

 

รู้จักกลุ่มละครให้มาก คลิกที่นี่

 

......................

 

Title : Ghost Tradition

Group / Director : 360ARTz Production
Genre : Performing arts
Date : 11-12 Nov.

Time : 13:30, 15:00

Duration : 30 minutes + post talk

Ticket price : 300 Baht

Venue : Minibox , 6 Fl. , BACC

Synopsis : Pret is a tall, emaciated ghost of the lowest order, notable for its pinhole-sized mouth and hands the size of a sugar palm leaf. Ching Pret is a part of Sart Day (Thai Sart Day refers to merit-making activities in the middle of the traditional Thai year) especially southern part of Thailand. Ching Pret is the last activity which will be a climbing pole racing for leftover food from Pret. People believe that after life of sinners if they were sent to hell and struggle, they might be return asking for food from people (people can send the food to Pret by offering food for monk) because when they were human they did not do the offering enough to live in hell. Choreographer: Pattana Kerdpeng Producer: Sompong "Haste" LeArt

 

BTF2017

 

บัตรเครดิตก็ซื้อได้ คลิกที่นี่

How to pay by credit card, CLICK HERE.


วิธีการรับบัตรในการเข้าชมการแสดง

1.กรุณารับบัตรที่หน้าโรงละครก่อนเวลาเริ่มการแสดงอย่างน้อย 30 นาที
2.เทศกาลละครกรุงเทพไม่มีนโยบายในการคืนบัตรหรือย้ายรอบการแสดงทุกกรณี
3.หากมีปัญหาในการซื้อบัตร กรุณาติดต่อ การแสดงที่ชั้น 4 และ Other Venue :เพน 082-692-6228 การแสดงที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 : หลิน 089-658-8823
4.เทศกาลละครกรุงเทพให้ความสำคัญกับเวลาเริ่มการแสดง ผู้ชมที่มาไม่ทันเวลาแสดงอาจไม่ได้เข้าชมการแสดง

Ticket matters

1. You can collect your tickets at the front of the theatre 30 mins before the showtime.
2. There's no policy to refund or change the date/ time of your purchased tickets.
3. If you have any difficulties, please contact our staffs : for shows at BACC 4th floor and other venues, please contact 082-692-6228(Penn) ​: for shows at BACC 5th and 6th floor, please contact 089-658-8823(Lynn)
4. Please ensure that you arrive at the theatre at least 10 minutes before the showtime. Late entering are prohibited in most performances.

Ghost tradition by 360ARTz Production

฿300.00Price

  BTF uses PayPal platform. 

  When you check-out,

  PayPal will ask for

  your credit card info

  at the last page.

  จ่ายง่าย ๆ ด้วย PayPal

  เมื่อคุณเลือกซื้อเสร็จแล้ว 

  โปรดทำตามขั้นตอนในเว็บนี้

  PayPal จะขอข้อมูล

  บัตรเครดิตของคุณ

  ในหน้าสุดท้าย

  • Facebook
  • Instagram
  bottom of page