Artboard 5_2x.png

เจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวไล
Prince (ss) Palalerslaksanawalai

Music Performance (With English Surtitle)

206 Performing Troupe

เมื่อเจ้าอิศรารัตน์ กษัตริย์แห่งเมือง “อิศรานคร” ทรงชราและประชวรหนักจึงไม่สามารถต่อสู้กับข้าศึกที่ยกทัพมาได้ เหล่าเสนาจึงเสนอให้ไปขอร้อง เจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวไลมาช่วยรบ เมื่อการสงครามเริ่มขึ้นเจ้าหญิงก็สามารถนำทัพเอาชนะข้าศึกได้สำเร็จ เจ้าอิศรารัตน์จึงตัดสินใจยกราชสมบัติให้ ท่ามกลางการคัดค้านของอำมาต์เสนา ที่คิดว่า “ราชบัลลังก์มิได้เหมาะกับสตรี” ประกอบกับเจ้าอินทนนท์ต้องการขึ้นเป็นกษัตริย์จึงปลงพระชนม์เจ้าอิศรารัตน์ ด้วยความที่ไม่อยากให้ให้เกิดการฆ่าฟันกันเองในหมู่คนในนคร เจ้าหญิงจึงตัดสินใจพาแม่ คือ เจ้าหญิงสาวิกา และเหล่าพี่เลี้ยง จันทรและดารา หนีออกไปจากเมืองไป โดยความช่วยเหลือของเจ้าชายปฏิมาเมื่อมาถึงเมืองศิขริน วันหนึ่งเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวไลได้ยินเรื่องราวของการเชิญเจ้าชายทุกเมืองให้ไปประลองฝีมือเพื่อให้เจ้าหญิงเลือกคู่ครอง เจ้าหญิงพลาเลิศอยากเข้าพิธีประลองฝีมือมาก แต่พี่เลี้ยงบอกว่า เขาให้ไปแต่เจ้าชายเท่านั้น เจ้าหญิงจึงปลอมกายเป็นเจ้าชายโดยใช้ชื่อว่าเจ้าชายทศพล 

ณ เมืองบุษบาบัณ เจ้าชายทศพลกับพี่เลี้ยงที่ปลอมตัวมา แอบมาสืบข่าว เลยได้บังอิญได้เจอเจ้าหญิงบุษบามินตราแล้วเกิดความหลงใหลในนางราวกับเจอเนื้อคู่ในชาติก่อน ในการประลองขั้นสุดท้ายผู้ที่ชนะคือเจ้าชายทศพล เจ้าชายจึงได้รับการประกาศให้อภิเษกกับเจ้าหญิง ทั้งสองพระองค์ครองเมืองและใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและในที่สุดเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวไลทรงกลับไปปกครองนครอิศรารัตน์และได้ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ทรงนามว่า สมเด็จพระศรีอิศราเพ็ชร วันหนึ่งเจ้าชายปฏิมาซึ่งเป็นพระคู่หมั้นแอบเข้ามาพบเพื่อขอร้องให้สมเด็จพระศรีอิศราเพ็ชรกลับไปอภิเษกกับเจ้าชายปฏิมาและทรงยืนยันว่าเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวไลเป็นผู้หญิงต้องแต่งงานกับผู้ชาย สมเด็จพระศรีอิศราเพชรทรงตอบเจ้าชายปฏิมาว่า “...ท่านคือเพื่อนที่ดีที่สุดของข้า ถ้าท่านรักข้า ท่านอย่าบังคับให้ข้าต้องกลับไปเป็นคนที่ข้าไม่ต้องการเป็นอีกเลย....”

‘The Princess Palalerslaksanawalai’ is therefore a feminist novel. It glorifies a heroine who tries to prove herself worthy of being a leader and holding political power the way men can. Having won numerous battles, she proves herself becoming a decorated war hero. Other than that, the novel touches upon homosexuality in various scenes such as when the princess disguises herself as a man, making all the girls fall in love, or when she disguises herself as a maid, enchanting all the men with her beauty. Moreover, the novel portrays the female character to be a smart, skilled, and committed person - comparable to any man. The character of the Princess Palalerslaksanawalai is a complex one. She is a daughter, a heroine, a husband, and a king.

รายชื่อผู้กำกับ และนักแสดง

บท/ดนตรี/กำกับการแสดง             สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

เรียบเรียงเสียงประสาน                  ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

นักแสดง/นักดนตรี

                                                      จันทนา คชประเสริฐ

                                                      สันติ อุดมศรี

                                                      วีระเดช ทองคำ

                                                      กิติศักดิ์ สะอาดจินดา

                                                      ชัยญะ หินอ่อน

                                                      เสงี่ยม เลิศจิระราตง

                                                      คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้กำกับศิลป์                                   คณพศ วิรัตนชัย

เสียง                                              ธนพล ปิ่นแก้ว

สิ่งพิมพ์                                          สุทธาศินี บุญเกาะ

2 November 2019   6:30 PM

3 November 2019   8:00 PM

60 Minutes    
300 Baht / Student 150 Baht 

 

Reservations :
www.BUUTICKET.com

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle