• มูลนิธิละครไทย

TTF PODCAST : เก๋า-กลาง-ใหม่ ละครเวทีไทยสามรุ่น

สัมภาษณ์กลุ่มละครทางเลือกไทย
ความยาว: 35 นาที แขกรับเชิญ: คุณประดิษฐ ประสาททอง คุณรัชชัย รุจิวิพัฒนา คุณนพพันธ์ บุญใหญ่ คุณศรชัย ฉัตรวิริยะชัย คุณพันธกร พูนเพิ่มพงศ์ คุณภิญญาพัชญ์ พงศ์พิชาธนาพร


18 views0 comments