• มูลนิธิละครไทย

TTF PODCAST : เก๋า-กลาง-ใหม่ ละครเวทีไทยสามรุ่น

สัมภาษณ์กลุ่มละครทางเลือกไทย
ความยาว: 35 นาที แขกรับเชิญ: คุณประดิษฐ ประสาททอง คุณรัชชัย รุจิวิพัฒนา คุณนพพันธ์ บุญใหญ่ คุณศรชัย ฉัตรวิริยะชัย คุณพันธกร พูนเพิ่มพงศ์ คุณภิญญาพัชญ์ พงศ์พิชาธนาพร


14 views0 comments
  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle