top of page
  • ศิรเมศร์จอมซน

Workshop เล่านิทานเรื่อง พี่น้อง999ตัวย้ายบ้าน โดย พี่เบิร์ด คิดแจ่ม


Little fingers project

Little fingers project เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ละครสำหรับเด็ก (Theater for children) ของเหล่านักการละครสำหรับเด็กที่มีผลงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสำคัญของละครที่มีต่อพัฒนาการของเด็กในหลากหลายด้านและประสบการณ์ในการชื่นชมความงามทางศิลปะ Little fingers project จึงมีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่เพื่อการแสดงสำหรับเด็กที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของนักการละครที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์การแสดงสำหรับเด็กอีกด้วย การเล่านิทานสำหรับเด็กก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของโครงการนี้ที่จะเน้นให้พ่อแม่ได้กลายเป็นนักการละครสำหรับลูกๆของตัวเอง

สำหรับผู้สนใจ รายละเอียดอยู่ในภาพข้างบนแล้วนะครับ

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page