top of page
  • ศิรเมศร์จอมซน

"การเรียนรู้อันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้น เมื่อใครสักคนจะจากไป" ละครที่จะชวนให้เราตั้งคำถามก

ละคร "ขอดูใจแม่" การเรียนรู้อันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้น เมื่อใครสักคนจะจากไป ละครที่จะชวนให้เราตั้งคำถามกับเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ละครเรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะละครมาร็องดู มูลนิธิสหธรรมิกชน และ กลุ่มอาสาสมัคร I SEE U Contemplative Care เพราะพวกเรามองเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์ที่ต้องเผชิญในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมาก และมักจะสร้างผลกระทบทางจิตใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย ญาติสนิท เพื่อน หรือแม้กระทั่งระบบการบริการสาธารณสุขซึ่งล้วนมีผลต่อการเผชิญวิกฤตในครอบครัว บางครอบครัวผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ หลายครอบครัวต้องเผชิญความร้าวฉาน หลายคนผ่านเรื่องราวนี้โดยมีบาดแผลลึกตามติดไปตลอดชีวิต ในชีวิตจริง...เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเรื่องราวที่ผิดพลาดได้ แต่กับการแสดงละคร "แทรกสด" ผู้ชมได้รับอนุญาตให้ลุกเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ในละคร เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดนั้นต้องเกิดขึ้นซ้ำอีกกับคนในครอบครัว เมื่อ "แม่" เจ็บป่วยจนยากที่จะเยียวยารักษา ครอบครัวที่มีลูกสาว 3 คน จะใช้สายใยรักของพวกเธอดูแลกันได้ไหม หรือจะต้องขัดแย้งกัน เพียงเพราะบางคนป่วยเป็นโรค "กตัญญูเฉียบพลัน" แล้วพ่อซึ่งออกไปแต่งงานใหม่ จะมีบทบาทมาช่วยเหลือได้ไหม ในที่สุดเรื่องราวของครอบครัวนี้จะจบลงอย่างไร ละครเรื่องนี้รอให้คุณมาช่วยกันหาคำตอบ วัน-เวลาที่แสดง 15 กันยายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. (ในงาน I SEE U Comtemplative Care Day #1 ) สถานที่ บ้านเซเวียร์ Xavier Hall 43 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. https://goo.gl/maps/DFX8ugy2Hm32 ลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทางลิ้งนี้ครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbttvj3KpCWzZqw8js16FpGLMvM-_PHlCgKmiTYN7KrA-nDw/viewform ติดต่อสอบถาม โทร. พี่แป๊ว 0814270549, อ้อ 0946944941, ทนง 0816823160 รายชื่อนักแสดง 1. อมรรัตน์ แก่นอำพัน (โจ๊ก) 2. สุรางคนา สุนทรวนาเวศ (ตา) 3. วิมล คอนเอม (แป๊ว) 4. อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย (เอ็กซ์) 5. ประพัฒน์ ศานติวงษ์การ (หมี) 6. วิปัศยา อยู่พูล (โอม) 7. ทนงศักดิ์ คุณากรจิตติรักษ์ (ทนง) 8. ภาวดี ปัณฑิตานนท์ (จ๋า) 9. พิมพ์พร ผลปราชญ์ (อ้อ) ทีมงาน ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย ผู้ดำเนินกระบวนการละคร วิปัศยา อยู่พูล ผู้ช่วยผู้ดำเนินกระบวนการละคร อรุณชัย นิติสุพรรัตน์ ฝ่ายประสานงานสถานที่ อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปานธรา ทรัพย์อัมพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พรรณนิภา หริมเทพาธิป ฝ่ายเสื้อผ้า สุสินี วรศรีโสทร ฝ่ายประสานงานนักแสดง พิมพ์พร ผลปราชญ์ ฝ่ายประสานงานนักแสดง ปานธรา ทรัพย์อัมพร ฝ่ายกราฟฟิคอาร์ท

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page