top of page
  • ศิรเมศร์จอมซน

"People, Places &Things" โดย ลลิตา ทับทอง(กัสก้า)

"People, Places &Things"

บทละครจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขา Best New Playในปี2016 เขียนโดย Duncan Macmillan (ผู้เขียนบทเรื่อง ‘Every Brilliant Things’ หรือ ‘ชีวิตดี๊ดี’) เอ็มม่ากำลังมีปัญหา และเธอต้องเข้ารับการบำบัด การดีท๊อกซ์เอาสารพิษ และความเจ็บปวดทุกอย่างออกไป อาจเป็นหนทางเดียวที่เธอจะเอาตัวรอดได้ในตอนนี้ ***** นำแสดงโดย: ลลิตา ทับทอง กำกับการแสดงโดย: ภัสสร์ภวิศา จิวพัฒนกุล ร่วมด้วย: สุมณฑา สวนผลรัตน์ สายฟ้า ตันธนา วิศรุต หอมหวน พีรวัส ตั้งใจดี ศศิศวัท สุทธิเกษม สุธิดา จันทราบุตร นาทาชา พลอยไพลิน นุท นัสรี ละบายดีมัญ อนงค์นุช ดำทิพย์ ธนบดี คชโภคี รวิอร สวัสดิสุข ภัสราภรณ์ ชนะเมือง โฬฬา วรกุลสันติ จุฑารัตน์ อ่อนศรี กมลวรรณ สายพนัส วริษฐา กระตุฤกษ์ รับชมฟรี!!! เพียง 3รอบการแสดงเท่านั้น วันที่ 22 มิถุนายน 2561 รอบ 19.30 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2561 รอบ 14:00 น.(มีเสวนาหลังการแสดง) วันที่ 24 มิถุนายน2561 รอบ19.30 น. ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที (มีพักการแสดง 15 นาที) ณ.โรงละครสดใสพันธุมโกมล ชั้น6 อาคารจักรีสิรินธร อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิธีการจองบัตร www.dramaartschulaticket.com การจองบัตรจะสมบูรณ์เมื่อได้รับEmailยืนยัน รับบัตรหน้างานได้เลย

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page