top of page
  • ศิรเมศร์จอมซน

"Albatross" A Serial Killers' Love Story


ผู้ที่ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ คือผู้ที่ถูกสาปให้ทำมันซ้ำ" สแปลชชิ่ง เธียเตอร์ เสนอ ละครเวที "Albatross " A Serial Killers' Love Story ณ เมืองชายฝั่งทะเลอันห่างไกล ยังมีฆาตรกรต่อเนื่องที่หลอกหลอนผู้คนมาสิบหกปี เด็กสี่สิบสี่คนไม่มีโอกาสโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่มีใครรู้ว่าฆาตรกรเป็นใคร มีเพียงชื่อว่า อัลบาทรอส สิบหกปีผ่านไป ท่ามกลางฝุ่น ลมทะเลและสารกัมมันตภาพรังสีตกค้าง อัลบาทรอสกลับมาอีกครั้ง เป็นเหตุให้ตำรวจหนุ่มผู้นึงต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้ เพื่อเปลี่ยนความหลอกหลอนให้กลายเป็นความจริง . . . กำกับและเขียนบทโดย ธนพนธ์ อัคควทัญญู - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - นำแสดงโดย ดวงใจ หิรัญศรี ธนพันธ์ ตั้งสิทธิประเสริฐ ปฏิพล อัศวมหาพงษ์ ลาภิน เหล่าสุนทร สรวิศ ชินแสงทิพย์ สายฟ้า ตันธนา อธิศ อาสนจินดา . . . จัดแสดงในวันที่ 1-4, 6-10 มิถุนายน เวลา 20.00 น. ( เฉพาะวันอาทิตย์มี 2 รอบ 14.00 น. / 20.00 น. ) สถานที่ Democrazy Theatre Studio ( MRT ลุมพินี ทางออก1 ) https://goo.gl/maps/7XBF5mCgSSN2 บัตรราคา 600 บาท จำกัดเพียง 50 ที่นั่งต่อรอบ บัตรราคาโอน 550 บาท +++Early Bird 500 บาท ถึงวันที่ 10 พ.ค.นี้ บัตรราคานักศึกษา 480 บาท / 1 ท่าน และ 450 บาท หากจองเป็นหมู่คณะ 5 ท่านขึ้นไป +++ Early Bird นักศึกษา 400 บาทถึงวันที่ 10 พ.ค.นี้ *สามารถชำระค่าบัตรล่วงหน้าเพื่อยืนยันที่นั่งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 697-2-19701-5 ชื่อบัญชี ธนพนธ์ อัคควทัญญู - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - วิธีการจองบัตร 1. โพสต์ลงใน Event นี้ / Inbox ไปที่ Facebook page "Splashing Theatre" / ติดต่อเบอร์ 095-9628415 2. โอนเงิน* และแสดงหลักฐานการจองผ่านช่องทางดังกล่าว 3. แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระบุรอบการแสดงและจำนวนที่นั่งที่ต้องการ (การจองบัตรจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงิน) . . . สามารถ​สอบถามเพิ่มเติมได้ที่... โทร 095-9628415 หรือ​ติดตามข้อมูล​ที่​เพจ ​Splashing Theater Company https://www.facebook.com/Splashingtheatre/

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page