• ศิรเมศร์จอมซน

Medium (and the secret chamber of Jubjang) : Reservation Form

Medium (and the secret chamber of Jubjang) : Reservation Form

[For English Please Scroll Down]

The Producer and I presents ' Medium And The Secret Chamber Of JubJang '

เมื่อความสวยงามในแบบของ Medium ไม่ใช่คำตอ เมื่อกฎเกณฑ์และข้อบังคับ ไม่สามารถทำให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุ เมื่อภาพฝันที่ Medium สร้าง ไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริ เมื่อคนกลุ่มหนึ่งไม่ศรัธาใน Medium อีกต่อไป

เมื่อนั้น... พิธีกรรมจึงเกิดขึ้ ......................................................................

นำแสดงโดย: พิชญ์ วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุ คิ้วท์ อนงค์นาถ ยูสานนท ฟลุค ธีรภัทร โลหนันท คานธี คานธี วสุวิชย์กิ จิ๊บ ชนิดา ปัญญาเนรมิตด เพนนี พิไลพรรณ ธรรมมิต เกน พิชชาภา พิกุลเวช และ แมป ณัฐฑิตา เยี่ยมบุญญ ......................................................................

จัดแสดงวันที่ 10 - 28 พฤษภาคม (ยกเว้นวันอังคาร - พุธ) เวลา 20.00 น. สถานที่ Sheldon Ekamai

ราคาบัต โอนเงิน: 500 บา จ่ายหน้างาน: 550 บาท

การแสดงเป็นภาษาไทย มีบรรยายภาษาอังกฤ

#theproducerandi #MEDIUMandthesecretchamberofjubjang

__________________________________________

The Producer and I presents ' MEDIUM And The Secret Chamber of Jubjang '

The story about the rebels in Medium ......................................................................

Starrings: Pich Witwisit Hiranyawongkul Cute Anongnart Yusananda Fluke Teerapat Lohanan Gandhi Gandhi Wasuvitchayagit Jib Chanida Punyaneramitdee Pennie Pilaipun Thammamitr Gain Pitchapa Pikulwech and Map Nuttita Yiambunya ......................................................................

10 - 28 May (Except Tuesday - Wednesday) 8 PM at Sheldon Ekamai

Ticket Price: Transfer: 500 Bath At door: 550 Bath

Performed in Thai with English Subtitle

#theproducerandi #MEDIUMandthesecretchamberofjubjang

29 views0 comments