top of page
  • ศิรเมศร์จอมซน

แพลนบี: เดอะมาสเตอร์ แพลน @ เดโมเครซี่เธียเตอร์ สตูดิโอ  Plan B: The Master Plan @ Democrazy Theater

Plan B: The Master Plan (for english pls scroll down) กำกับโดย พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข จัดแสดงที่ เดโมเครซี่เธียเตอร์ สตูดิโอ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 รอบพิเศษสำหรับข้าราชการ และสื่อมวลชน วันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 เวลา 20.00 น. บัตรราคา 350 บาท และ 150 บาท สำหรับผู้ถือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือ สามารถระบุได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนชายขอบ ซื้อบัตรโดย - โทรหรือส่งข้อความมาที่ 0814415718 - https://www.facebook.com/events/1756670291040853/ - กล่องข้อความเดโมเครซี่แฟนเพจ : https://www.facebook.com/democrazystudio/ การแสดง Plan B : The Master Plan เป็นการทำงานต่อเนื่องระหว่าง พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข (อะปอม) ผู้กำกับจากเดโมเครซี่เธียเตอร์สตูดิโอกับมูลนิธิกระจกเงา จากที่ทางมูลนิธิกระจกเงาเห็นว่าการแสดง Plan B ซึ่งจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ถึง 30 มกราคม พ.ศ.2559 สามารถทำหน้าที่ในการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบที่แปลกใหม่ออกไป และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อการทำงานแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาคนไร้บ้านที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำของต้นทุนชีวิตในสังคมแบบไทยๆ มูลนิธิกระจกเงาได้สนับสนุนให้เกิดการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องจากการแสดงชุดแรกจนเป็นที่มาของการแสดงครั้งนี้ Plan B : The Master Plan ต่างจาก Plan B เฉยๆ อย่างไร การแสดงรอบที่แล้วพยายามถามหาหลักประกันคุณภาพชีวิต บุญสะสมแต่ปางก่อน ที่เราไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ เพื่อรับมือกับความไม่แน่ไม่นอน ลุ่มๆดอนๆ ของชีวิตที่ไร้ความมั่นคงใดๆ การแสดงครั้งนี้จะสะกิดถามอีกนิดว่า เราร่วมแรงร่วมใจผลิตสังคมอุดมปัญหาที่ไร้หลักประกันใดๆ จนเกิดภาวะชายขอบได้อย่างไร หรือความเหลื่อมล้ำเป็นสัจจธรรมที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในสังคมนี้อย่างแท้จริง นอกจากการแสดงนี้จะเปิดให้ชมทั่วไปได้มาร่วมเล่นและคิดไปกับเราแล้ว การแสดงครั้งนี้ยังจัดรอบพิเศษสำหรับหมู่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคนชายขอบ และคนไร้บ้านโดยตรง ซึ่งน่าสนใจว่าผู้ชมกลุ่มนี้จะมีความคิดเห็น กับสิ่งที่การแสดงกำลังนำเสนออย่างไร .............................................................. ความคิดเห็นจากผู้ร่วมจัด (มูลนิธิกระจกเงา) “จากครั้งแรกที่ได้มาดูการแสดงในเรื่อง planB ความน่าสนใจของการแสดงอยู่ที่คนดูได้มาเป็นตัวละครในเนื้อเรื่อง ได้รับรู้ความโกลาหลของชีวิตเมื่อตัวเองอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมหรือขาดต้นทุนบางอย่าง การซึมซับผ่านการเป็นตัวแสดงร่วมของผู้ชมในสภาวะความเสมือนจริงและมีการขับเน้นการมีอารมณ์ร่วมโดยกระบวนการทางศิลปะที่มันสามารถสร้างความรับรู้หรือกระตุ้นความรับรู้จนถึงมีการตั้งคำถามขึ้นได้” สิทธิพล ชูประจง (หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา)

 

Plan B: The Master Plan Directed by Peerapol Kijruenpiromsuk. Performed at Democrazy Theater Studio. 13 Dec: press show for government officers and members of the press. 14-17 Dec, 20:00 Tickets: B350 for regular viewers B150 for 'state-welfare card' holders, or people who can be identified as 'at risk of being marginalized'. For reservation: - Call or SMS to 0814415718 - Via this event page. : https://www.facebook.com/events/1756670291040853/ - Via Democrazy page inbox. : https://www.facebook.com/democrazystudio/ Plan B : The Master Plan Is a continuation of the work between Peerapol Kijruenpiromsuk (Apom) - the director from Democrazy Studio and the Mirror Foundation. In the first staging from 19 to 30 January 2016, the play was found to be able to communicate to the public in a novel way, as well as enable further understanding to the relevant agencies in addressing social issues, particularly the homelessness caused by inequalities of life capital within Thai society. The Foundation has since then supported further development and creation from the first piece into its current form. How does "Plan B: the Master Plan" differ from the previous "Plan B" The previous run has raised the questions about guarantees in our quality of life, our predetermined 'karmic capital' (or lack thereof), to deal with uncertainties in an insecure life. This time, the play will tackle them further, going back to 'how' we have contributed to shaping this problematic society that allowed this marginalization in the first place; or is inequality an undeniable and unchangeable reality in this world? Not only can the regular audience participate, government officers who are directly involved in dealing with marginalized and homeless people can also attend our press show, and give valuable feedback about the show's core message. .............................................................. Feedback from the audience in the first run "The interesting thing about the play is that the audience get to become a part of it, to acknowledge the chaos when their own life is lacking certain privileges. The immersion through involvement in the artistic process can create awareness and instigate further dialogues about the issue." Sitthipol Chuprajong (Head of 'Street Patients' project, The Mirror Foundation)

  • Performing arts

  • Conceptual art

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page