top of page
  • BAPA Admin

ปล้ำ - PLUM by ดีง์ Dee-ng


PLUM

ชื่องาน (Production title)

ปล้ำ PLUM


ผู้สร้างงาน (Creator)

ดีง์ Dee-ng


ผู้ร่วมสร้างงาน (Co-creator)

ผู้กำกับ - กวิน พิชิตกุล นักแสดง - กวิน พิชิตกุล, ทัศกร สีปวน ควบคุมเสียง - ประภาพรรณ สุธิราวุธ ออกแบบ/ควบคุมแสง - ณัฐวัตร เอกเกื้อกรุณา, พลัฏฐ์ สังขกร ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี Director - Kwin Bhichitkul Performer - Kwin Bhichitkul, Tassakorn Seepuan Sound Operator - Praphaphan Suthirawut PR Material Designer - Chanida Punyaneramitdee Lighting Designer- Phalatt Sangkhakorn, Nattawat Akekuakaruna


ประเภทของผลงาน (Genres)

Live art / Performance art, Dance or Physical Theatre


ข้อมูลทางศิลปะ (Artistic Information)

ปล้ำ เป็น performance ที่สร้างมาจากโจทย์ “ฟัน” ซึ่งเป็นการจับฉลาก ผู้กำกับไม่มีสิทธิ์ในการเลือกอวัยวะด้วยตนเอง กวินเริ่มต้นจากการย้อนดูฟันตัวเอง ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับมัน และมันเชื่อมโยงถึงอะไร ฟัน เป็นอวัยวะในปาก ที่ทำงานอย่างหนัก ภายใต้การควบคุมของคน ฟัน เป็นปราการด่านแรก ก่อนที่ทุกอย่างจะผ่านประตูเข้าไปย่อยต่อ ประตูที่สำคัญย่อมมีผู้เฝ้าประตู ผู้เฝ้าประตูย่อมกรองสิ่งที่จะเข้าไปด้านใน Plum is performance created from the word 'teeth', All directors have to draw slots, don't have the right to choose any organs by themselves. Kwin started to look at his own teeth and observed that how he feel with it? And what connected with it? Teeth is a working-hard organ in mouth. Under controlling, teeth are the avant-guard before other things come in to digest. A great door always comes with a good doorman who has to select things to pass.


ข้อมูลการสร้างงานและข้อมูลผู้สร้างงาน (Production information and Creator Information)

ส่วนหนึ่งใน Digest Please หวังจะย่อย exhibition, นิทรรศการรวมหลากศิลปะการแสดงที่สร้างขึ้นจาก "การย่อยอาหาร" part of Digest Pls. exhibition, An art exhibition consists of various art performances from a handful of artists inspired and created from our body "Digestion." ดีง์ คือกลุ่มละครที่ผลิตผลงานละครเวทีและศิลปะการแสดงสดอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน คือ กวิน พิชิตกุล, ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี, อรอนงค์ มีกุล, กรชัย มีวงศ์, ปาลิตา สกุลชัยวานิช, จิรายุ ปราณี และ ประภาพรรณ สุธิราวุธ การแสดงหรือละครเวทีของดีง์ เน้นไปในแนวทางการทดลอง โดยใช้เทคนิค Devising Performance กล่าวคือ ผู้กำกับจะทดลองร่วมกับนักแสดงก่อน โดยการด้นสด แล้วจึงหยิบสิ่งที่เหมาะสมในการทดลองนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสม จนได้เป็นการแสดง 1 เรื่อง ผลงานที่ออกมามีทั้งละครพูด และ movement-based performance Dee-ng is a theatre group which continually produces theatre and performance art with 7 member; Kwin Bhichitkul, Chanida Punyaneramitdee,Ornanong Meekul, Palita Sakulchaivanich, Kronchai Meevong, Jirayu Pranee and Praphaphan Suthirawut Most of their works is experimental performance based on devising performance technique. The director lets the actor improvise then chooses the best or proper things from actor improvisation to create works including spoken plays and movement-based performance กวินเริ่มต้นการเป็นนักแสดงตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย ในเอกศิลปะการแสดง สาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังคงเป็นนักแสดงเรื่อยมาตั้งแต่จบการศึกษา กวินเริ่มต้นการทำงานนอกรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินของ Take-off Festival เทศกาลที่คัดเลือกผลงานละครเวทีส่งจบของนักศึกษาการละคร มาจัดแสดงจริงในพื้นที่สาธารณะ โดยกวินได้นำละครของตน เรื่อง Covertal มาจัดแสดง ณ เทศกาลดังกล่าว กวินสนใจและมีทักษะการแสดงในหลายรูปแบบ ทั้งละครพูด , Physical Theatre, Devising Performance, Puppet และ Butoh He has been an actor when he was in the university until now. Kwin graduated in Faculty of Fine and Applied Arts, majoring drama. He learns directing further and has created works when he finished the university. His first work after graduation is Covertal in Take-off Festival which chose all graduated work of students to be shown at public place. He is interested in many kinds of theatres; spoken theatre, Physical Theatre, Devising Performance, Puppet,and Butoh


วันที่เริ่มแสดงผลงาน (Date of the premier)

7/7/2017


วันที่แสดงเป็นรอบสุดท้าย (The last day of the performance)

9/7/2017


สถานที่แสดง (Performing venue)

ไซรับ เดอะ สเปซ (Syrup the Space)


ราคาบัตรชมการแสดง (เฉพาะรอบแรกหรือการแสดงหลัก) (Ticket price(s) - only from the first performance or main venue)

450 baht


ภาพการแสดง (Performance images)

สื่อโปรโมตการแสดง (Performance PR materials)

วีดิโอการแสดง (Performance video recording)

ข้อมูลติดต่อ (Contact info)

กวิน พิชิตกุล

Mr Kwin Bhichitkul

Creator of the content

+66891306305

everton.winb@msn.com

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page