top of page
  • Writer's pictureLadda Kongdach

01 : BANGKOK THEATRE FESTIVAL 2017 PROGRAMME


เทศกาลละครกรุงเทพ หรือ BTF (Bangkok Theatre Festival)

มหกรรมศิลปะการแสดงร่วมสมัยหลักของประเทศไทย

ที่มีจำนวนศิลปิน ผลงานละคร และผู้ชมมากที่สุด Bangkok Theatre Festival (BTF) is a main contemporary performing arts festival in Thailand that has the most number of artists, performances, and audiences participated

จัดขึ้นโดย เครือข่ายละครกรุงเทพ หรือ BTN (Bangkok Theatre Network)

ซึ่งเกิดจากการรวมตัว ของกลุ่มผู้สร้างงานละครเวที อาจารย์ผู้สอนละคร กลุ่มประสานงานเครือข่ายศิลปะต่างๆ เพื่อสร้างพลังและพื้นที่การเสนองานของตนเองสู่สาธารณะ The festival is organised by Bangkok Theatre Network (BTN) formed by groups of theatre artists, drama instructors, and many performing arts networks, altogether to empower and create more opportunities for them to showcase their works to the public. เทศกาลละครกรุงเทพ หรือ BTF นั้น ได้จัดครั้งแรกในปี 2002 เรื่อยมา จนกระทั่งปี 2017 นี้ BTF ได้เติบโต ก้าวขึ้นไปอีกขั้นเพราะไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าศิลปินการละครจากทั่วประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีศิลปินจากต่างประเทศ 9 ประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมเทศกาลปีนี้อีกด้วย BTF has been organised since 2002. Now in 2017, it has grown up another step for having not only artists in the country but international artists from 9 other countries joining the festival.

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเทศกาลปีนี้

ทั้งการแสดงที่ หอศิลปกรุงเทพฯ และตามสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ

เชิญรับชม What will happen in the festival this year? We have performances showing in Bangkok Art and Culture Centre (BACC) and in other venues around Bangkok. พบการแสดงคัดสรร จากศิลปินแนวหน้าจากไทยและนานาชาติ ที่สตูดิโอ ชั้น 4 และ ออดิทอเรียม ชั้น 5 และการแสดงแนวทดลองของศิลปินรุ่นใหม่ของไทยและนานาชาติที่ห้อง Minibox ชั้น 4,5,6BACC Don’t miss our selected performances from Thai and international well-known artists at the Studio, the Auditorium, and some experimental performances from the new young artists at the Miniboxes on the 4th, 5th, and the 6th floor in BACC

เช่นเคย เรายังมีการแสดงฟรี

กับดนตรี และ นาฏศิลป์แบบประเพณี นาฏศิลป์แบบร่วมสมัย

ทั้งจากไทยและนานาชาติ

ที่ยินดีต้อนรับทุกท่าน อยู่ลานหน้าหอศิลป ชั้น 1 As usual, we have free entry performances such as music show, tradition performances, and contemporary performances from Thai and international artists ready for you at the Open Space on the 1st floor, in front of BACC.

และสุดท้ายกับการแสดงจากมืออาชีพ

ที่จัดแสดงอยู่รอบกรุงเทพฯ And last but not least, performances from professional artists around Bangkok in other venues.

จัดตารางของท่านให้พร้อม แล้วพบกัน 2-19 พฤศจิกายน 2017 หากอยากรู้จัก BTF เพิ่มมากขึ้น เข้าชมเรื่องราว จุดเริ่มต้น และการเดินทางของเทศกาลได้ที่ ประวัติความเป็นมาของ BTF และหากอยากทราบว่า BTN นั้น ประกอบด้วยใครกันบ้าง เชิญเข้าไปได้ที่ เครือข่ายละครกรุงเทพ Get ready for the festival, arrange your schedule, and meet us this November 2nd - 19th, 2017 If you would like to know more about BTF, get to know more about the festival’s journey and history, and find out who are those that make BTF running, please go to Bangkok Theatre Network.

Performances at Studio 4th Floor BACC - Highlight performances from Thailand and international's top artists.

Title : BABYMIME SHOW (The Teacher) Group / Director : BABYMIME / Nuttapol Kummata Genre : Comedy Mime Date : 4-5 NovTime : 18:00, 20:00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 450 Baht Venue : Studio 4 Fl., BACC More info CLICK HERE

Title : Crimes of the heart Group / Director : Blank Space / Apirak Chaipanha Genre : Spoken Theatre Date : 11-12 November Time : 13:00, 15:00 Duration : 60 minutes Ticket Price : 500 Baht / Student 400 Baht Venue : Studio 4 Fl., BACC More info CLICK HERE

Title : No name

Group / Director : Theatre8x8 / Nikorn SaeTang and TA Babymime

Genre : Spoken Theatre

Date : 11-12 Nov. Time : 18:00, 20:00 Duration : 60 minutes Ticket Price : 350 Baht Venue : Studio 4 Fl., BACC

More info CLICK HERE

Title : Man of Lamanche Group / Director : DDC / Wannasak Sililah Genre : Spoken Theatre Date / Time : 18 Nov - 18:00 , 20:00 / 19 Nov - 13:00 , 15:00 Duration : 60 minutes Ticket Price : 400 Baht Venue : Studio 4 Fl., BACC More info CLICK HERE

Performances at Minibox 401, 4th Floor BACC

- Highlight performances from Thailand and international's top artists.

Title : POLKA • playground ( MALAYSIA ) Group / Director : Toccata Studio / CHOR GUAN NG Genre : interactive improvisational audio-visual Date : 4-5 NovTime : 13:30, 15:00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 450 Baht Venue : Minibox 401, 4 Fl., BACC More info CLICK HERE

Title : FACTORY

Group / Director : Dee-ng / Kwin Bhichitkul

Genre : Performing Arts

Date : 4-5 Nov Time : 19:30 Duration : 40 minutes Ticket Price : 300 Baht Venue : Minibox 401, 4 Fl., BACC

More info CLICK HERE

Title : The Noise of Silence (ALGERIA) Group / Director : ITI ALGERIA / CHEIKH OKBAOUI Genre : Dance Performance Date : 11-12 NovTime : 13:30, 15:00 Duration : 20 minutes Ticket Price : 350 Baht Venue : Minibox 401, 4 Fl., BACC More info CLICK HERE

Title : The Stronger Group / Director : Bangkok Troupers / Pannatat Po-dhivejakul Genre : Performing Arts, A dramatic monologue. Original play by August Strindberg. (Perform in English with Thai surtitle). Date : 11-12 NovTime : 18:00, 19:30 Duration : 30 minutes Ticket Price : 400 Baht Venue : Minibox 401, 4 Fl., BACC More info CLICK HERE

Title : Mime Omnibus <Cloud Farm> (SOUTH KOREA) Group / Director : SAN LEE Genre : Pantomime Date : 18-19 NovTime : 13:30, 15:00 Duration : 40 minutes Ticket Price : 350 Baht Venue : Minibox 401, 4 Fl., BACC More info CLICK HERE

Title : Open Waters (SINGAPORE - THAI) Group / Director :Tan Shou Chen, Jaturachai SrichanwanpenGenre : Text-based play (in Thai and English with surtitles in both language) Date : 18-19 NovTime : 18:00 Duration : 120 minutes Ticket Price : 350 Baht Venue : Minibox 401, 4 Fl., BACC More info CLICK HERE

Performances at Auditorium 5th Floor at BACC

- Highlight performances from Thailand and international's top artists.

Title : Home

Group / Director : Spine Party Movement and The Blind Theatre Thailand

Genre : Performance art / Spoken theater / Contemporary dance

Date : 4-5 Nov. Time : 13:00 ,15:00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 250 Baht Venue : Auditorium , 5 Fl. , BACC

More info CLICK HERE

Title : My Moon My Man Group / Director : Born this Way Genre : Spoken play (With English subtitle) Date : 11-12 Nov. Time : 13.00, 15.00 Durations : 60 Minutes Ticket Price : 300 Baht

More info CLICK HERE

Title : A Tale of A Hero

Group / Director : Pantomime Movement (Bangladesh) / Rezwan Razan

Genre : Pantomime movement

Date : 11-12 Nov. Time : 18:00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 350 Baht

More info CLICK HERE

Title : The 13 Group / Director : Anatta Theatre Troupe Genre : Traditional Theatre Date / Time : 18 Nov - 18:00, 20:00 / 19 Nov - 15:00, 18:00 More info CLICK HERE

Performances at Minibox 501, 5th Floor at BACC - Experimental performances from young Thai artists.

Title : O2Group / Director : : 360ARTz Production Genre : Physical Theatre Date : 4-5 Nov.Time : 13:30, 15:00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 400 Baht Venue : Minibox 501, 5Fl. , BACC More info CLICK HERE

Title : The Severely Mourning and Bereavement of Lady M.

Group / Director : Miss Theatre / Pathipon Adsavamahapong

Genre : Solo text - based performance Date : 4 - 5 Nov.

Time : 18.00, 19:30

Duration : 45 inutes

Ticket Price : 300 Baht

Venue : Minibox 501, 5 Fl., BACC

More info CLICK HERE

Title : Never the Same Love Twice Group / Director : Between the Lines Genre : Spoken Theatre Date : 11-12 Nov.Time : 13.30,15.00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 300 Baht Venue : Minibox 501, 5Fl., BACC More info CLICK HERE

Title : Hari Raya : the unwritten scenes of a family reunion Group / Director : A Theatre Unit: [ X-division ] / Nasrey Labaideeman Genre : Play-reading theatre / Experimental Theatre Date : 18-19 Nov.Time : 13.30, 15.00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 250 Baht

Venue : Minibox 501, 5Fl. , BACC More info CLICK HERE

Title : Amelia Group / Director : Space Worm by Napisi-Krisada Genre : Musical theatre Date : 18-19 Nov.

Time : 18:00, 19:30

Duration : 40 minutes

Ticket Price : 250 Baht

Venue : Minibox 501, 5 Fl., BACC More info CLICK HERE

Performances at Minibox 502, 5th Floor at BACC

- Experimental performances from young Thai artists.

Title : Wish we were normal

Group / Director : Sea of little bear stars

Genre : Spoken Theatre

Date : 4-5 Nov. Time : 13:30, 15:00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 300 baht Venue : Minibox 502, 5Fl. , BACC

More info CLICK HERE

Title : FLOYd - A performance art about a man who talks with foil.

Group / Director : Unidentified Theatre

Genre : Performance Art

Date : 11-12 Nov. Time : 13:30, 15:00 Duration : 45 minutes Ticket Price : 350 Baht Venue : Minibox 502, 5 Fl. , BACC More info CLICK HERE

Title : Deadline Group / Director : Yui Cello & friends Genre : Performing Arts

Date : 11-12 Nov.

Time : 18:00, 19:30

Duration : 45 minutes

Ticket Price : 300 Baht

Venue : Minibox 502, 5 Fl. , BACC More info CLICK HERE

Title : HERTHA BERLIN

Group / Director : Dee-ng / Kwin Bhichitkul

Genre : Performance Art

Date : 18-19 Nov. Time : 13:30 ,15:00 Duration : 30 minutes Ticket Price : 300 Baht Venue : Minibox 502 , 5 Fl. , BACC More info CLICK HERE

Title : Error668

Group / Director : Scarlette Theatre

Genre : Spoken Theatre

Date : 18-19 Nov. Time : 18.00, 19.30 Duration : 45 minutes Ticket Price : 350 Baht Venue : Minibox 502, 5 Fl., BACC More info CLICK HERE

Performances at Friend of BACC Room, 6th Floor at BACC - Experimental performances from young Thai artists.

Title : Body Deception

Group / Director : Piyokung

Genre : Performing Arts

Date : 4-5 Nov. Time : 18:00, 19:30 Duration : 60 minutes Ticket Price : 350 Baht Venue : Minibox, 6 Fl., BACC More info CLICK HERE

Title : Ghost Tradition

Group / Director : 360ARTz Production Genre : Performing arts Date : 11-12 Nov.

Time : 13:30, 15:00

Duration : 30 minutes + post talk

Ticket price : 300 Baht

Venue : Minibox , 6 Fl. , BACC

More info CLICK HERE

Title : 0

Group / Director : Dee-ng / Praphaphan Suthirawut / Kwin Bhichitkul

Genre : Physical Theatre

Date : 11-12 Nov. Time : 19:30 Duration : 45 minutes Ticket Price : 450 Baht Venue : Minibox , 6 Fl. , BACC More info CLICK HERE

Title : Forum Theatre "Inequality in The Home: A Place we call HOME" Group / Director : Malongdu Theatre Genre : Community Theatre Date : 18-19 Nov.Time : 13:30, 15:00 Duration : 60 minutes Ticket Price : 250 Baht Venue : Minibox, 6 Fl. , BACC More info CLICK HERE

Title : The Five Wonders

Group / Director : Homeroomer

Genre : Spoken Theatre

Date : 18-19 Nov. Time : 18:00, 19:30 Duration : 45 minutes Ticket Price : 250 Baht Venue : Minibox, 6 Fl., BACC More info CLICK HERE

Other Venues More info Click Here

Title : Bangkok Notes (JAPAN-THAI)

Group / Director : The Japan Foundation, Bangkok and Department of Dramatic Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Genre : A spoken theatre (Thai Language with English and Japanese surtitles)

Date : 2-4 ,9-11 Nov Time : 19:30 (Matinee on Saturday 14:30 )

Duration : 90 minutes Ticket Price : Adult 600 / Students 300 / Artist and Under 27 Years 400 Baht

Venue : Sodsai Pantumkomol Centre for Dramatic Arts, 6 Fl., CU More info CLICK HERE

Title : Spoonface Steinberg

Group / Director : Peel the Limelight / Peter O'Neill

Genre : Spoken Theatre (English language with Thai surtitle)

Date : 9-19 November (No show on Mon 13, Tue 14 and Wed 15) Time : 19:30 Duration : 60 minutes Ticket Price : Adult: 600 / Student: 500 / Group of 10 and above: 10% discount Venue : SPARK Drama (2nd Floor, Jasmin Building, 5 mins walk from BTS Asoke or MRT Sukhumwit) More info CLICK HERE

Title : SAWAN Arcade Group / Director : B- Floor Theatre / Ornanong Thaisriwong Genre : Solo performance (Performed in Thai with English surtitle) Date : 8-20 November (No show on Tue 14) Time : 20:00 Duration : 70 minutes Ticket Price : 550 Baht Venue : Democrazy Theatre Studio More info CLICK HERE

Title : My Mermaid Dream Group / Director : Nakornrath Theatre / Pathavee Thepkraiwan Genre : Solo performance Date : 12 November Time : 22:00 Duration : 90 minutes Ticket Price : Free entry *Only for audiences of 20 years old and above. Venue : LOYSHY Bar (Soi. Phayanak, Ratchathewi) More info CLICK HERE

Title : Sleepwalkers Group / Director : FULLFAT Theatre Genre : Physical performance

Date : 3-5 Nov

Time : 19:30 Duration : 45-60 minutes

Ticket Price : 450 Baht / Student 400 Baht Venue : Yelo House (Soi Kasemsant 1, next to BACC) More info CLICK HERE

Title : What I talk when I talk about grinding

Group / Director : Splashing theatre company

Genre : Movement performance

Date : 12, 17, 18, 19 Nov. Time : 19:30 Duration : 60 minutes Ticket Price : 250 Baht

Venue : Buffalo Bridge's Gallery, rooftop (near BTS Saphan Kwai)

More info CLICK HERE

Title : Godspeed You! Blue Strawberry Group / Director : Splashing Theatre / Thanaphon Accawatanyu Genre : Spoken Theatre Date : 16-19, 23-26 Nov

Time : 19:30

Duration : 80 minutes

Ticket Price : 350 Baht

Venue : RMA Institute (Soi Sainamthip 2 in Sukhumvit 22 Road)

More info CLICK HERE

Title : Salome

Group / Director : Culture Collective Studio

Genre : Spoken Theatre with music (Perform in English without Thai surtitle)

Date : 16-19 November Time : Nov 16, 19:00 / Nov 17-19, 20:00 Duration : 120 minutes Ticket Price : 1,000 Venue : Culture Collective Studio, Charoenkrung Road Soi 70 More info CLICK HERE

Kids and Family, L Floor , BACC - Plays, puppets, storytellings, performances designed especially for children, and activities to build up their development and family relationship. More info CLICK HERE

Title : เจ้าป่าปวดหัว(เล่านิทาน) Group : Puppet by Jae Date : 4-5 Nov. Time : 13:30

Title : กูจีกูจี(เล่านิทาน) Group : Puppet by Jae Date : 4-5 Nov. Time : 13:50

Title : เสียงอะไรน่ะ เจ้าหนูน้อย (เล่านิทาน) Group : Yellow Fox Theatre Date : 4-5 Nov. Time : 14:00 น.

Title : The Goal Group : คณะละครยายหุ่น / Grandma Puppet Thearte (Angoon Malik) Crescent Moon Theatre Date : 4-5 Nov. Time : 14:20

Title : พระจันทร์อยากมีเพื่อน/ The moon who want friend Group : Puppet by Jae Date : 11-12 Nov. Time : 13:30

Title : เทพธิดากับแมวเหมียว / Goddess with cats Group : เด็กยิ้ม / Smiling Child Date : 11-12 Nov. Time : 14:00

Tittle: ต้นกล้วยยินดี / Glad Banana Tree Group : กลุ่มอนิจจัง / Anitjang Theatre Date : 11-12 Nov. Time : 14:30

Tittle: ดอกทานตะวันเรืองแสง /The Glowing Sunflower Group : Yellow Fox Theatre Date : 11-12 Nov. Time : 15:00

Tittle: Banana the musical Group : Yellow Theatre Date : 11-12 Nov. Time : 15:30

Tittle : หัวผักกาดยักษ์(เล่านิทาน) Group : Puppet by Jae Date : 18-19 Nov. Time : 13.30

Tittle: เก้าอี้เชิญตามสบาย / Feel-Free-To Chair Group : คณะละครยายหุ่น / Grandma Puppet Thearte (Angoon Malik) Crescent Moon Theatre Date : 18-19 Nov. Time : 14:15

Tittle : นิทานเส้นขอบฟ้า / Horizon Tales Group : Puppet by Jae and Ta Babymime Date : 18-19 Nov. Time : 15:00

Open Space, 1st floor

- Dance and music performances; traditional and contemporary, from Thailand and international.More info CLICK HERE

Title : บทเพลงสี่ฤดู / The Four Seasons Group : พะยูนน้อย PAYOONNOI-NSKO Date : 4-5 Nov.

Time : 17:00

Title : The Exotic Enggang Tribal Dance ( Indonesia ) Group : Bali Indah Dance Studio

Date : 4-5 Nov.

Time : 17:45

Title : หุ่นกระบอกประยุกต์ เรื่อง "พระเนมิราช เดอะมิวสิคัล พัพเพทโชว์" / Nemirath The musicle puppet show Group :Tookkatoon Studio and Theatre Date : 4-5 Nov.

Time : 18:15

Title : สัตว์ประหลาด / Monsters movement

Group : ปาปิรัส Papyrus

Date : 11-12 Nov.

Time : 17:00

Title : RE/DE Context

Group : ปาปิรัส Papyrus

Date : 11-12 , 18-19 Nov.

Time : 17:00

Title : เวีเค.ซันทาซิโอ้ / VK.Suntasio

Group : DDC Production

Date : 11-12 Nov.

Time : 17:30

Tittle: One Khmer One Identity ( Combodia )

Group : SILAPAK KHEMARA

Date : 11-12 Nov.

Time : 18:00

Tittle: ลิเกกินรีหารัก / Kinnaree Thai Folk Opera

Group : ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Fine Art CU

Date : 11-12 Nov.

Time : 18:15

Tittle: ปลาที่ไม่มีขา/ Fish No Feet

Group : Burmese Youth Theatre from Mahachi

Date : 11 Nov.

Time : 17:00

Tittle : โขนอยุธยา / Ayuthaya Khon

Group : คณะไก่แก้วการละคร Kai keaw Theatre

Date : 18-19 Nov.

Time : 18:00

Tittle: เรื่องเรา / Story me

Group : คณะละครมรดกใหม่ Moradokmai

Date : 18-19 Nov.

Time : 18:30

Tittle : ปล้ำ / PLUM

Group : คณะดีงส์ Dee-ng

Date : 18-19 Nov.

Time : 19:00

Multifunction Room, 1st floor

- Performances from kids and students around the country.More info CLICK HERE

Title : ดอกไม้บานบนดวงจันทร์ / Blossom On The Moon Group : คณะนักเรียนพิการทางสายตา รร.ธรรมิกวิทยา / Thammik Witthaya School Date/Time : 5 Nov.-16:50 / 12 Nov.-16:00

Title : อำมหิตสีขาว / The Dowan Group : ชมรมศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล / Drama Club Vongchavalikul University

Date : 4-5 Nov.

Time : 17:30

Title : กล่องหรรษา / Magic Box Group : Youngs Lady Konnakhao

Date/Time : 4-5 Nov.-18:00 / 18-19 Nov.-17:25

Tittle: ปลาที่ไม่มีขา/ Fish No Feet

Group : Burmese Youth Theatre from Mahachi

Date/Time : 11 Nov.-16:00 / 18 Nov.-15:00

Title : เทวดาตัดไม้กับชายเก็บขยะ / The Angel and The Trash Keeper

Group : กลุ่มเยาวชนลูกมะปราง / Look Maprang Youth Group

Date : 11-12 Nov.

Time : 16:30

Title : หน้ากาก / Mask Characterization

Group : การละคร มมส. / Dramatic Arts MSU

Date : 11-12 Nov.

Time : 17:00

Title : วิมาลา / Wimala

Group : ศิลปะการแสดงศรีปทุมขอนแก่น / PASPUKK

Date : 11-12 Nov.

Time : 17:30

Tittle: บางทีอาจจะ......!! / Monologue in A Box 2017 Sometimes

Group : อุปุ๊ MSU Drama / Ou-Pu MSU Drama

Date : 11-12 Nov.

Time : 18:00

Tittle: เมื่อได้พบกันและวันอัศจรรย์ของเรา / Wonderful Days : The Day we met and our wonderful days

Group : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / TSS Drama

Date : 18-19 Nov.

Time : 15:30

Tittle: ล้อมโต๊ะ / Table Talk

Group : ละคอนมะนุด จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / HUMDRAMA

Date : 18-19 Nov.

Time : 16:00

Tittle : จ้าวเจ้ / The Royal Gay

Group : ปาปีรัส / Papyrus

Date : 18-19 Nov.

Time : 16:45

Tittle: ซูเปอร์วิลลี่ / Super Willy

Group : ชมรมศิลปะการแสดง ครุฯ จุฬาฯ /EDU CU Drama Club

Date : 18-19 Nov.

Time : 18:00

Tittle: แฮชแท็ก /Hashtag

Group : การแสดง มธบ. / PlayC DPU

Date : 18-19 Nov.

Time : 18:30

467 views0 comments
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page