top of page
  • นิกร แซ่ตั้ง

New 's BTF blogger Nikorn8x8


สวัสดีครับ ทุกคน เทศกาลละครกรุงเทพปี 2560 จะเริ่มในเดือน พฤศจิกายนนี้นะครับ วันนี้ผมอยากจะมาลองทบทวนว่า แปดคูณแปดได้ส่งงานเข้าร่วม

กี่เรื่องอะไรบ้าง

เรื่องแรกที่เข้าคือ แม่น้ำแห่งความตาย

จากนั้นก็ เป็น นอนไม่หลับ พบรัก , พระเจ้าเซ็ง, ใจยักษ์ , สงครามดอกไม้ , เม้าท์ , ไร้พำนัก ,กึ่งสุขกึ่งดิบ, สาวชาวนา, วันบอกลา , ใจยักษ์, เกิดดับ , This empty world

ไว้คราวหน้าจะมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับ การทำงาน การทำละครเบื้องหลังและ การค้นพบต่างๆ เกี่ยวกับการแสดง และการสร้างงานนะครับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศศิลปะการแสดงร่วมสมัยในประเทศไทย โดยเทศกาลละครกรุงเทพ 2560 สนับสนุนโดย สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม

56 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page