top of page
  • Writer's pictureLadda Kongdach

NEW BTF'S BLOGGER: JEFFREY

สวัสดีครับทุกคน

ณัฐดนัย ปรางค์โคกกรวด (เจฟฟรีย์)

นักศึกษาจบใหม่ จากคณะศิลปศาสตร์

เอกภาษาฝรั่งเศส

(แล้วมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร เกี่ยวข้องอะไรกับศิลปะการแสดง)

ก็เพราะชื่นชอบศิลปะการแสดง และเก็บสูจิบัตรของการแสดงที่เคยชมไว้ทุกฉบับไม่เคยทิ้ง

เพราะรู้สึกว่าสูจิบัตรก็ใช้เป็นข้อมูลสร้างความทรงจำบางอย่างได้ คล้ายคลึงกับการสร้าง ARCHIVE ในลักษณะหนึ่ง

วันนี้เลยสมัครเข้ามาเป็น Admin BAPA ดูแลเรื่อง ARCHIVE ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ BTF 2017 ครับ

ถึงเวลาแล้วที่ศิลปะการแสดงจะมี ARCHIVE เป็นของตนเอง !

Archiving Performance Art for the Future:

A Discussion with Lorraine O'Grady

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศศิลปะการแสดงร่วมสมัยในประเทศไทย

โดยเทศกาลการละครกรุงเทพ 2560

สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

43 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page