top of page
  • Admin

ใบสมัครเทศกาลละครกรุงเทพ 2560 Applications for Bangkok Theatre Festival 2017


เปิดรับสมัคร ผู้สนใจนำผลงานเข้าร่วมเทศกาลละครกรุงเทพ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 สิงหาคม 2560

We are opening for applications from July to August 15th . . เทศกาลจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 2-19 พ.ย. 2560 โดยพื้นที่ในการจัดเทศกาลหลักจะอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ โรงละครทางเลือก The festival will be held from 2-19 November 2017. This year we are looking for many productions to perform at Bangkok Art and Culture Centre (BACC) and alternative theatre spaces in Bangkok.  . สนใจกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ If you are interested in our festival, please click here

.

เงื่อนไขการเข้าร่วมเทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 14  ปี 2560 Bangkok Theatre Festival #14th 2017

.

เทศกาลละครกรุงเทพครั้งที่ 14 ปี 2560 จัดภายใต้แนวคิด  “Sharing Moments” ระหว่างวันที่ 2-19 พฤศจิกายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลฯ และโรงละครอื่นๆที่เข้าร่วมในเทศกาลฯ

ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจอันดีในการดำเนินงาน ขออนุญาตชี้แจ้งเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วม ดังนี้

การมีส่วนร่วมของศิลปิน : เพื่อให้ศิลปินทุกคนมีส่วนร่วมในการดำรงอยู่และเติบโตของเทศกาลละครกรุงเทพให้เป็นเทศกาลฯ ที่อยู่ได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ รวมทั้งฝึกฝนให้ศิลปินตระหนักถึงการให้และรับเพื่อขับเคลื่อนวงการฯ ไปด้วยกัน จึงมีความจำเป็นต้องร่วมกันแบ่งปันงบประมาณ ซึ่งในที่นี้ขอเรียกว่า “ค่าส่วนกลาง”                            ค่าส่วนกลาง : คือเงินที่ศิลปินร่วมลงขันในการจัดเทศกาลนี้ (ค่าสมาชิกเครือข่ายฯ ค่าเรื่อง และค่าเปอร์เซ็นต์จากการขายบัตร) เป็นนโยบายของเครือข่ายละครกรุงเทพที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2545 ซึ่งการแสดงในแต่ละหมวดจะจ่ายค่าส่วนกลางต่างๆ นี้ ในอัตราที่แตกต่างกันไปตามความจำเป็น

ค่าสมาชิก : ศิลปินที่ส่งงานเข้าร่วมเทศกาลจะถือเป็นสมาชิกของเครือข่ายละครกรุงเทพโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะจ่ายค่าสมาชิกปีละ 2000-2500 บาท เพื่อเป็นทุนเบื้องต้นในการจัดงาน ค่าประชาสัมพันธ์กลาง และมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ ได้ตลอดทั้งปี

ค่าเรื่อง : ผลงานทุกเรื่องที่จัดแสดงในเทศกาล จะต้องเสียค่าจัดการพื้นที่แสดง รวมถึงระบบแสง-เสียงในบางเวที เรื่องที่แสดงให้ชมฟรี ค่าเรื่องละ 500 บาท เรื่องที่จำหน่ายบัตร ค่าเรื่องละ 600-1,000 บาท ตามพื้นที่ที่จัดแสดง (โปรดดูรายละเอียดใน Conditions )

เปอร์เซ็นต์จากการขายบัตร : เพื่อเป็นค่าจัดการขายบัตรซึ่งอัตราแตกต่างไปตามราคาบัตร และความจำเป็นอื่นๆ(โปรดดูรายละเอียดใน Conditions)

.

Conditions เงื่อนไขของการจัดแสดงแต่ละเวที

1. Free Stage : พื้นที่แสดงไม่เก็บค่าบัตร

Centre Stage : ลานหน้าหอศิลป์-การแสดงบนเวทีกลางแจ้ง หรือ ลาน การแสดงพื้นบ้าน  วัฒนธรรม ละครชุมชน Street performance  ดนตรี และอื่นๆ ตามความเหมาะสม 1. ความยาวไม่เกิน 30 นาที-เวลาแสดง 17:00-20:00 2.วันแสดง เสาร์-อาทิตย์ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย. +วันแสดง อังคาร-ศุกร์ 18:00-19:00 (อาจเพิ่มเวลาการแสดงส่วนนี้ตามความเหมาะสม) 3.ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิกประมาณ (2000-2500)  + ค่าเรื่อง 500 บาท

Kids and Family Stage : ลานชั้น L หน้าห้องสมุด การแสดงสำหรับเด็ก ละคร/นิทาน/ละครหุ่น/หน้ากาก ฯลฯ แสดงบนเวที หรือ ลาน 1. ความยาวไม่เกิน 30 นาที-เวลาแสดง 13:00-17:00 2. วันแสดง เสาร์-อาทิตย์ 4-5 หรือ11-12 หรือ 18-19 พ.ย. 3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิกประมาณ (2000-2500) ยกเว้นค่าเรื่อง

Multi Function room 1st floor : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1  การแสดงนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 1. ความยาวไม่เกิน 30 นาที-เวลาแสดง 16.00 – 20.00 2. วันแสดง เสาร์-อาทิตย์ 4-5 หรือ11-12 หรือ 18-19 พ.ย. 3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิกประมาณ (2000-2500) + ค่าเรื่อง 500 บาท

BACC room (mini box) : ห้องอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ งานทดลองที่เหมาะกับห้องปิดขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้ระบบแสง-เสียงในการแสดง (มีแต่ห้องเปล่า พร้อมเก้าอี้คนดูให้ 50 ตัว)

1.ความยาวไม่เกิน 45 นาที -เล่น เสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ 2 รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ  วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย.          รอบแสดง SetA 13:30/15:00 หรือ SetB 18:00/19:30 ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ รอยต่อระหว่างเรื่องให้เคลียออกภายใน 15 นาที 2. จำนวนผู้ชม 30-50 ที่นั่ง ต้นทุนและรายได้ Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิต เองทั้งหมด 3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 500 บาท

2. MINIBOX : ละครโรงเล็ก เก็บค่าบัตร 401 Conditions-งานทดลองที่เหมาะกับห้องปิดขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้ระบบแสง-เสียงในการแสดง (มีแต่ห้องเปล่า พร้อมเก้าอี้คนดูให้ 50 ตัว)  1.ความยาวไม่เกิน 45 นาที -เล่น เสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ 2 รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ  วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย.  รอบแสดง SetA 13:30/15:00 หรือ SetB 18:00/19:30 ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ รอยต่อระหว่างเรื่องให้เคลียออกภายใน 15 นาที 2. จำนวนผู้ชม 50 ที่นั่ง-ราคาบัตร (ราว 200-500) ต้นทุนและรายได้Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิต เองทั้งหมด รายได้จากการขายบัตรทั้งหมด หลังจากหัก“ค่าส่วนกลาง”แล้ว จะเป็นของศิลปินรายการแสดงในห้อง 401 3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 800 ค่าจำหน่ายบัตร 10%

501 Conditions -งานทดลองที่เหมาะกับห้องปิดขนาดเล็ก-ไม่ต้องใช้ระบบแสง-เสียงในการแสดง (มีแต่ห้องเปล่าพร้อมเก้าอี้คนดูให้ 50 ตัว)  1. ความยาวไม่เกิน 45 นาที -เล่น เสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ2รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย. รอบแสดง SetA 13:30/15:00 หรือ SetB 18:00/19:30 ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ รอยต่อระหว่างเรื่องให้เคลียออกภายใน 15 นาที  2.จำนวนผู้ชม 50 ที่นั่ง-ราคาบัตร (ราว200-500)ต้นทุนและรายได้Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิตเองทั้งหมด รายได้จากการขายบัตรทั้งหมด หลังจากหัก“ค่าส่วนกลาง”แล้ว จะเป็นของศิลปินรายการแสดงในห้อง 501  3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 800 ค่าจำหน่ายบัตร 10%

502 Condition -งานทดลองที่เหมาะกับห้องปิดขนาดเล็ก-ไม่ต้องใช้ระบบแสง-เสียงในการแสดง (มีแต่ห้องเปล่าพร้อมเก้าอี้คนดูให้ 50 ตัว)  1. ความยาวไม่เกิน 45 นาที -เล่น เสาร์-อาทิตย์ ได้วันละ2รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย. รอบแสดง SetA 13:30/15:00 หรือ SetB 18:00/19:30 ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ รอยต่อระหว่างเรื่องให้เคลียออกภายใน 15 นาที  2.จำนวนผู้ชม 50 ที่นั่ง-ราคาบัตร (ราว200-500)ต้นทุนและรายได้Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิตเองทั้งหมด รายได้จากการขายบัตรทั้งหมด หลังจากหัก“ค่าส่วนกลาง”แล้ว จะเป็นของศิลปินรายการแสดงในห้อง 502  3. ค่าส่วนกลาง : ค่าสมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 800 ค่าจำหน่ายบัตร 10%

 Auditorium ชั้น 5: 1. ความยาวไม่เกิน 60 นาที เล่น เสาร์ อาทิตย์ ไดวันละ 2 รอบ รวมเรื่องละ 4 รอบ วันที่ลงได้ 4-5 หรือ 11-12 หรือ 18-19 พ.ย. รอบแสดง SetA12.30 /14.30 หรือ SetB 17.30 / 19.30 ให้เล่นเวลาเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ 2. จำนวนผู้ชม ประมาณ 200 ที่นั่ง ราคาบัตร (ราว 200-500) ต้นทุนและรายได้Production Cost-ศิลปินจะลงทุนการผลิตเองทั้งหมด รายได้จากการขายบัตรทั้งหมด หลังจากหัก“ค่าส่วนกลาง”แล้ว จะเป็นของศิลปินรายการแสดงในAuditorium 3. ค่าส่วนกลาง : สมาชิก (2000-2500) ค่าเรื่อง 800 ค่าจำหน่ายบัตร 10%

สนใจกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ If you are interested in our festival, please click here

681 views0 comments
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page