• มูลนิธิละครไทย

Showcase Performance by B-Fest 2017

บีฟลอร์เชิญชม

การแสดงผลงานโดยผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อบ B-Fest 2017

วันอาทิตย์ ที่23 เมษายน 2560

เวลา 16:00 น.

ณ Creative Industries 

(ไม่เสียค่าเข้าชม)

More information

https://www.facebook.com/events/1858174721114213/?ti=icl 

16 views0 comments
  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle