top of page
  • Writer's pictureLadda Kongdach

เวิร์คช็อป "Documentary Theater: Testimony as a Trigger"

เวิร์คช็อป "Documentary Theater: Testimony as a Trigger" โดย Jesca Prudencio . วันที่ 29-30 เมษายนนี้ 13:00 - 17:00 น. ณ Democrazy Theatre Studio . Documentary Theater เป็นรูปแบบการแสดงที่ใช้เรื่องจริง การสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลแบบสารคดีมาสร้างงาน Jesca Prudencio เป็นผู้กำกับจากนิวยอร์ก มีผลงานการเขียนบทและกำกับการแสดงแบบ documentary theater มาแล้วทั่วอเมริกา และได้ทำงานกับศิลปินทั่วโลกขณะที่ยังเป็นสมาชิก Ping Chong + Company ซึ่งเป็นกลุ่มละครที่บีฟลอร์ได้ไปเจอและแลกเปลี่ยนการทำงานกันตอนที่พวกเราไปแสดงงานที่นิวยอร์ก ตอนนี้ Jesca ได้รับทุน Julie Taymor World Theater Fellow มาอยู่ที่กรุงเทพ และจะมาแบ่งปันเทคนิคของเธอ กับวิธีการที่ศิลปินสามารถนำคำเล่าเรื่องและคำให้สัมภาษณ์มาใช้เป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการแสดงในเวิร์คช็อปนี้ ใครอยากรู้จัก Jesca ให้ดีขึ้น ตามไปอ่านเพิ่มได้ที่ escaprudencio . ค่าเวิร์คช็อป: 1,000 บาท . รับผู้สมัครอีกเพียง 10 คนเท่านั้น . ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  EVENT

33 views0 comments
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page