top of page
  • Writer's pictureLadda Kongdach

จาก บิลลี่ ถึง ชัยภูมิใจ แผ่นดิน ไม่ยอมแพ้

มาร่วมกันเปล่งเสียงแทนคนไร้เสียง คืนความจริง คืนความเป็นธรรม อย่าปล่อยให้การสูญหายและความตายที่ปราศจากความยุติธรรม ไร้เสียง ! อีกต่อไป

...........

เชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะ ภาพวาด ภาพถ่าย ศิลปะแสดงสด หนังสั้น  และรวมถึงกิจกรรมการพูดคุยกับมึนอ พิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของบิลลี่ และ ลูกๆ  , เสวนาหัวข้อเรื่อง “ก้าวข้ามความรุนแรงและกำแพงอคติ สู่สันติภาพในสังคมพหุ วัฒนธรรม” และเชิญชมการแสดงจากพระจันทร์เสี้ยวการละคร


กิจกรรมในงาน : ร่วมกันทำ อ่อเวะ (ดอกเสื้อลาหู่) นำไปวาง ณ จุดเกิดเหตุวิสามัญฆาตกรรม

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา15.00-20.00

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (โถงและห้องอเนกประสงค์ชั้น 1) 27 views0 comments
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page