top of page
  • Writer's pictureLadda Kongdach

ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ...ครูองุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม ....

มูลนิธิไชยวนา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน " ๑ ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม " ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูองุ่นมาลิก...

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.จนถึง ๒๐.๕๐ น.(โดยประมาณ) ณ สวนองุ่น มาลิก มูลนิธิไชยวนา ทองหล่อ ซอย ๓ สุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

*****ลงทะเบียนในงานรับหนังสือที่ระลึกประจำงานช่วงพิเศษ ! ตั้งแต่เวลา ๑๖.๕๕ น.(โดยประมาณ) ชมการแสดง -ระบำรำฟ้อนสิงห์ โดย แม่จำปา แสนพรม และคณะ -การแสดงละครหุ่น โดย คณะยายหุ่นครูองุ่น มาลิก -การแสดงสิ่งละอันพันละน้อย โดย เบบี้ไมม์ ... การเสวนา หัวข้อ "ครูองุ่น มาลิก ในทัศนะของคนรุ่นใหม่" วิทยากร : กษิดิศ อนันทนาธร อ.อภิรักษ์ ชัยปัญหา ขุนกลาง ขุขันธิน อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข สมบัติ บุญงามอนงค์ ดำเนินรายการโดย จารุนันท์ พันธชาติ ... การขับร้องเพลง " องุ่น มาลิก " โดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ บรรเลงดนตรีโดย คานธี วสุวิชย์กิต และเพื่อน ... การเสวนา หัวข้อ "ครูองุ่น มาลิก ในความทรงจำ" วิทยากร : สถาพร ศรีสัจจีง รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน หงา คาราวาน หว่อง คาราวาน ศศิธร ตังคโณบล เรวดี ประเสริญเจริญสุข จาตุรนต์ ฉายแสง ดำเนินรายการโดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย...

"สืบสานปณิธาน ครูองุ่น มาลิก"

24 views0 comments
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page