BTF LOGO_1 White (1).png

อบรมอาสาสมัครนักวิจารณ์ในเทศกาลละครกรุงเทพ 2020

logo BTN_2x.png

Troupe:

โครงการวิจัยการวิจารณ์ (TRF) ร่วมกับ

เครือข่ายละครกรุงเทพ (BTN)

และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

Time:

21 Nov. 10.00-12.00

22 Nov. 10.00-12.00

Genre:-

Ticket: 

Free

Duration:

120 Minute