Artboard 5_2x.png

ข้าชื่อดอนกิโฆเต้
I am Don Quixote

ลิเกทริโอ้
Trio Likay (Folk Operetta)

คณะละครอนัตตา / Anatta Theatre

ลิเกประกอบดนตรีแนวทรีโอ้ ที่เล่าเรื่องของนักธุรกิจวัยดึกผู้สำลักความสุขจากพิษเศรษกิจจนเสียสติ เขาสวมร่างอัศวินชื่อก้องโลกออกเดินทางตามหาความยุติธรรมในโลกแห่งความฝันอันบุบเบลอ แต่ฝันของเขาจะเป็นไปได้หรือไม่ในโลกของความจริงที่มัวหม่นนี้

A trio performance of musical likay, telling the story of a middle-aged business man gone mad due to bad economy. He now wears the guise of a world-renowned knight seeking justice in a world of tattered dreams. Will his dream ever come true in this gloomy world of reality?

16 November 2019   4:30 PM, 8:00 PM 

17 November 2019   3:00 PM, 6:30 PM 

60 Minutes    
500 Baht

 

Reservations: CLick here  or
Id Line : anattatheatre

094 492 4424 

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

MESSAGE TO BTN ติดต่อเรา

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle