69713656_2343002949349530_37945471443759

Festival Director's Note

 

 

 สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงจะนำพาให้ทุกสิ่ง“เป็นไปได้”

ในโมงยามที่เราชาวไทยกำลังฝ่าวิกฤติการณ์รอบทิศอยู่นี้ เครือข่ายละครกรุงเทพได้หารือกันตั้งแต่ต้นปี ซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครคาดเดาว่าในเดือนพฤศจิกายนอันเป็นเดือนแห่งการจัดเทศกาลกรุงเทพนั้น สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด19 จะเข้มข้นหรือคลี่คลายไปอย่างไร สภาวะเศรษฐกิจ จิตใจ ตลอดจนมาตรการการป้องกันต่างๆ จะเอื้อให้ศิลปินและผู้ชมมีแก่จิตแก่ใจมาพบกันตามนัดดังเช่นทุกปีหรือไม่ แต่ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปกันเมื่อเดือนเมษายนว่าเราจะเดินหน้าต่อ ถึงแม้จะต้องปรับรูปแบบและแผนการจัดงานอย่างมากมายแต่เราจะทำให้มัน “เป็นไปได้” อย่างน้อยก็มุ่งหวังว่ามหกรรมการแสดงประจำปีของชาวละครเวทีนี้จะช่วยเยียวยาสภาวะจิตใจของเราๆท่านๆได้บ้างด้วยพลังของศิลปะการแสดง


แต่วิกฤติที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือ ความขัดแย้งอันร้าวลึกของสังคมไทยอันมีผลจากความไม่ปกติของการเมืองที่นับวันยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและยังไม่มีสัญญานของทางออก แน่หละ พลังงานการปะทะทางความคิดของทั้งสองฟากนี้เป็นวัตถุดิบทรงคุณค่าให้ศิลปินได้สร้างงานสื่อผ่านความคิดเห็นของตน แต่ บทบาทของเทศกาลฯควรอยู่ตรงไหนในสถานการณ์แบบนี้?


นี่ไม่ใช่วิกฤติแรกที่เทศกาลฯต้องเผชิญ แต่เราได้รับมือมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันกระแสร้อนแรงของความขัดแย้งนี้แทรกซึมอยู่ในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม บทบาทของเทศกาลฯจึงควรเป็น พื้นที่อิสระ ให้ศิลปินและผู้ชมได้แสดงออกและสื่อสาร เยียวยา หรือเสริมพลังใจให้แก่กันโดยไม่กีดกั้น หากแต่ศิลปินจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานของตนดังเช่นที่เป็นมาทุกปี


ไม่ว่าสายลมเย็นของฤดูหนาวที่สวนทางกับอุณหภูมิของวิกฤติการณ์นี้จะพัดพาเราชาวไทยไปทางใด เครือข่ายฯ หวังว่าเทศกาลละครกรุงเทพครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราทุกคนจะมาสื่อสาร แลกเปลี่ยน อยู่เคียงข้าง และก้าวฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างสันติ ไม่ว่าจะมาจากฟากฝั่งใด
                                                           
                                                                                                                   ประดิษฐ ประสาททอง
                                                                                                                   เครือข่ายละครกรุงเทพ       

 

 

Wind of change will bring everything possible.
In a time when we are going through the crisis in every direction. Bangkok Theatre Network had discussions since the beginning of the year. At that time, no one can assume that in November, the month of the Bangkok Theatre Festival, the epidemic situation of the COVID-19 will be severe or dissolve? Economic and mental state as well as various preventive actions will prevent artists and audiences to come together on an appointment like every year? But finally, in April we decided to would move on. Even though there will be a lot of adjustments in terms of arrangement and plan of the event, we will make it "possible". At least we hope that this annual theatre festival will recover our spirits with the power of performing arts.


But the crisis that seems to be greater than that is the deep conflict within Thai society. Emerge from the increasingly political irregularities and no sign to be reduced yet. Of course, both sides of this collision are valuable materials for artists to create work through their views. But where should the festival's role be in this circumstance?


This is not the first crisis the festival has to face. We have dealt with it many times over the past 10 years. Now this heatwave of conflict permeates every area. However, the role of the festival should be an "independent space" where artists and audiences can express and communicate. Healing or empowering each other without any restriction. But artists are responsible for their work as they have been for every year.


Pradit Prasartthong
Bangkok Theatre Network