top of page

Regular

members

กลุ่มละครสามัญ​ เครือข่ายละครกรุงเทพ

คณะละคร 8x8
คณะละคร 8x8

คณะละครแปดคูณแปดรวมตัวขึ้นจากคนทำละครที่มีใจรักละครเวที และเคยทำงานร่วมกันมานาน มีจุดประสงค์เพื่อต้องการนำเสนอละครเวทีที่มีความเกี่ยวพันกับสังคมปัจจุบัน และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะบนความเชื่อที่ว่า กระบวนการสร้างและเสพละครเวทีสามารถพัฒนามนุษย์ ให้เกิดความเข้าใจและรู้จักตนเองและปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม

press to zoom
เสาสูง
เสาสูง

ก่อตั้งขึ้นกลางเดือนสิงหาคม 2540 จากบรรดาอดีตนักศึกษาซึ่งเคยทำละครเวทีร่วมกันในมหาวิทยาลัยและ อาสาสมัครที่ว่างเว้นจากงานประจำด้วยแนวคิดที่ต้องการจรรโลงโลกของคนทำละครให้คงอยู่และพัฒนาไปกว่าที่เป็นอยู่โดยอาศัยกระบวนการทำงานกลุ่มในการสร้างสรรค์งาน ไม่มีข้อจำกัดในแนวทางและรูปแบบการนำเสนอ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้เสนอผลงานของตัวเองต่อสาธารณชน

press to zoom
มะขามป้อม
มะขามป้อม
press to zoom
คณะละครสมมุติ
คณะละครสมมุติ

ก่อตั้งปี 2545 เน้นงานสร้างสรรค์ละครหรรษาฮากลิ้ง แต่เต็มไปด้วยสาระ ปรัชญา ข้อคิด ตลอดจน ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ชม คณะละครสมมุติ ดำเนินกิจการและมีลักษณะการรวมตัวของสมาชิก เหมือนชื่อคณะ คือ สมมุติว่า “มี” หรือ “ไม่มี” ก็ได้ และใช้หลักการบริหารจัดการแบบไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวเงิน แต่สมาชิกก็ได้กำไรชีวิตกันทั่วหน้า

press to zoom
Crescent Moon Theatre
Crescent Moon Theatre

เริ่มก่อตั้งปี 2512 ในชื่อ ‘ชมรมพระจันทร์เสี้ยว’ ซึ่งเกิดการรวมตัวกันของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีใจรักด้านงานวรรณกรรมและศิลปะการละคร มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคม และมุ่งเน้นการฝึกฝนค้นหาวิธีการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ การใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว รวมทั้งการใช้ศิลปะละครหุ่น และภาพในพื้นที่การนำเสนอ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่แสดงผลงานของนักการละครที่หลากหลาย เป็นที่บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนทางความคิดและมุมมองทางศิลปะกับสังคม

press to zoom
Babymime
Babymime

กลุ่มละครใบ้อารมณ์ดี ที่ขับเคลื่อนโดยใช้จินตนาการแบบเด็ก ๆ และทำให้คนดูกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ล่าสุด BABYMIME WORLD TOUR 2016 กับการเดินทางทั้งหมด 7 ประเทศในเอเซียและยุโรป การแสดงเต็มรูปแบบทุกครั้งของพวกเขาทั้งในไทยและต่างประเทศ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย พวกเขานำไปทำการกุศลมากมาย เช่น มูลนิธิไชยวนา มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก นับเป็นสิ่งที่พวกเขายังคงยึดถือมาตลอด 10 ปี

press to zoom
B-FLOOR Theatre
B-FLOOR Theatre

กลุ่มละครบีฟลอร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการละครร่วมสมัยของไทย ด้วยทิศทางการนำเสนอและกลวิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพ ที่ผนวกเอาการเคลื่อนไหวร่างกายเข้ากับงานสื่อผสม จนกลายเป็นผลงานท้าทายทางศิลปะและเชิงความคิด บีฟลอร์มักหยิบยกเอาประเด็นสังคมมาพูดถึง เกี่ยวข้องกับผู้คนและเหตุการณ์ที่ถูกปกปิดซ่อนเร้น รวมถึงเกี่ยวกับวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ผลงานของบีฟลอร์ได้รับยอมรับจากผู้ชมและนักวิจารณ์ทั้งในและต่างประเทศ

press to zoom
กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์
กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์

ปี 2559 บางเพลย์จะครบรอบ 12 ปี หลังจากทำงานสร้างสรรค์ "ละครเพื่อการเรียนรู้" และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน คนทำงานเกี่ยวกับเยาวชน และคนในชุมชน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย ชำนาญ และเชี่ยวชาญ "กระบวนการเรียนรู้แบบบางเพลย์" ทำให้เราชัดเจนกับแนวทางการทำงานมากขึ้นว่า "ละครเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน" ไม่ใช่แค่คนกับคน แต่หมายรวมถึงคนกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว

press to zoom
คณะละครอนตตา
คณะละครอนตตา

อดีตฝ่ายการแสดงของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ที่แยกตัวออกมาเป็นคณะละครอาชีพอิสระ เพื่อผลิตละครเวทีร่วมสมัยไม่จำกัดรูปแบบ ผลงานที่โดดเด่นคืองานพัฒนาละครดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย เช่น ละครร้อง ละครชาตรี ฯลฯ โดยไม่มุ่งสร้างงานเชิงอนุรักษ์แต่เน้นการสร้างสรรค์ต่อยอดจากของเดิมและมีเนื้อหาสื่อสารกับผู้ชมและสังคมปัจจุบัน ผลงานละครของอนัตตาจึงเป็นละครต้นฉบับของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นมิตรกับผู้ชม

press to zoom
New Theatre Society
New Theatre Society

การรวมตัวกันระหว่างกลุ่มครูละครคนไทยที่ร่ำเรียนวิชาการแสดง กับเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงศิลปะการแสดงและภาพยนตร์ ผู้มีละครเวทีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและจิตใจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์ละครเวทีร่วมสมัยขนาดย่อม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการคัดสรรงานแปล และ/หรืองานดัดแปลงจากบทละครต่างประเทศ มานำเสนอเพื่อให้ประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีคุณค่า ทั้งในแง่ความบันเทิง ปัญญาและจิตวิญญาณแก่ผู้ชม รวมทั้งสนับสนุนมาตรฐานทางด้านการแสดงในแนว ‘ละครทางเลือกใหม่’ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่สนใจ

press to zoom
คณะละครมรดกใหม่
คณะละครมรดกใหม่

อาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรืองเปิดโรงละคร “มรดกใหม่” ขึ้นที่ตึกช้างใกล้สี่แยกรัชโยธินในปี 2541 แล้วย้ายมาที่ย่านอาร์ซีเอช่วงปี 2544-2547 และย้ายไปเปิดเป็นสำนักละครมรดกใหม่ที่ประกอบด้วย โรงละคร ที่พักอาศัยของสมาชิกที่คลองหก ปทุมธานี ผลิตผลงานละครเวที ค่ายละคร อบรมครูสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการแบบละครให้กับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน และเปิดโรงเรียนมรดกใหม่โฮมสคูลในปี 2550

press to zoom
bottom of page